Inspiratiesessie: Stadslogistiek business ontmoet beleid

Maak kennis met een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek in Zwolle, Deventer en Enschede

Tevens de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek door de wethouders van Zwolle, Deventer en Enschede in aanwezigheid van de Gedeputeerde Bert Boerman.

19 juni a.s. Provinciehuis Overijssel, Bestuurscentrum De Brink, kamer 1.7
Vanaf 12.30 inloop en netwerklunch. Programma 13.30 – 17.00 uur

Bent u…..?
Leverancier, een ondernemer of organisatie in de (binnen)stad van Zwolle, Enschede of Deventer, een logistieke dienstverlener, beleidsambtenaar, of hebt u anderszins te maken met stadslogistiek? Dan is deze inspiratiesessie iets voor u.

Onze economie en onze maatschappij veranderen in hoog tempo. Vooral voor de binnensteden is de druk hoog en groeiende: naar verwachting is in 2050 maar liefst 96% van Nederland verstedelijkt. De ruimte is vaak beperkt en de activiteiten talrijk. Dit alles maakt de steden tot aantrekkelijke gebieden om te vertoeven. Om al die gewenste producten en diensten te leveren, vinden dagelijks transporten plaats. Deze stadslogistiek zorgt voor veel verkeer op plekken die toch al niet berekend zijn op tientallen voertuigen per dag en die bovendien verschillende schadelijke emissies uitstoten. De druk wordt nu vooral gevoeld in de binnensteden. Ook bedrijven aan de rand van de stad hebben te maken met de toenemende drukte. Hoe kan het goederentransport duurzamer en efficiënter worden ingericht?

Tijdens de inspiratiesessie maakt u kennis met een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op minder bewegingen en met minder emissies. Het wordt een energieke middag, met lokale cases en interessante sprekers vanuit de business en vanuit beleid. Zowel de wethouders van de drie betrokken steden als gedeputeerde Bert Boerman zullen deze middag aanwezig zijn en hun ambities delen.

Tijdens interactieve gesprekstafel komen diverse onderwerpen en stakeholders aan bod. Uiteraard is het de bedoeling dat u als toehoorder uw vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen.
13:30u Opening door dagvoorzitters Beter Benutten en Green Deal ZES
13:40u Interactieve gesprekstafel BELEID:
Hoe faciliteren diverse steden het verduurzamen van de stadslogistiek, welke aanpak werkt en welke lessen zijn inmiddels geleerd? In gesprek met beleidsambtenaren van verschillende gemeenten, o.a. Deventer, Enschede en Zwolle.
14:10u: Interactieve gesprekstafel BUSINESS:
Logistieke dienstverleners Sallcon, CityHub, MSG Koeriers, Cycloon/l en Goederenhubs delen ambities en ervaringen. Maar ook: hoe verdien of bespaar je geld met stadslogistiek en welke rol speelt gemeentebeleid?
14:40u Interactieve gesprekstafel VERLADERS:
Leveranciers als Lekkerland vertellen waarom ze gebruik maken van stadslogistieke oplossingen. Wat levert het op? Welke hobbels moet je nemen? Hoe controleer je de keten?
15:10 Pauze
15.30u: Praktijkonderzoek: Hogeschool Windesheim en Hogeschool Arnhem Nijmegen presenteren resultaten van onderzoek in Zwolle en Zutphen.
15:45u: Discussie met de verschillende stakeholders en de zaal.
Hoe betrokken zijn bewoners, winkeliers, citymanagers? Hoe kom je tot overeenstemming over ambities, doelen en plannen?
16:15u: Ondertekening Green Deal ZES door wethouders Zwolle, Deventer, Enschede en lokale Living Labs
Met steun van de Gedeputeerde Bert Boerman wordt het startsein gegeven aan verduurzaming stadslogistiek
17.00u: Borrel
18.00u: Einde

Aanmelden kan via https://www.connekt.nl/inspiratiesessie-stadslogistiek-zwolle-enschede-en-deventer/

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met logistiek makelaar Freek Boele
telefoon 06 19437335
e-mail: f.boele@overijssel.nl

De Inspiratiesessie is een initiatief van de logistiek makelaars van de Beter Benutten regio’s Zwolle Kampen, Twente en Slim Reizen Stedendriehoek en Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Log in with your credentials

Forgot your details?