Financieringsmogelijkheden elektrische voertuigen voor stadslogistiek

Op 28 november 2019 vond in Ede het Netwerkevent Zero Emissie Stadslogistiek plaats. Centraal staan de voorlopers in duurzame stadslogistiek die nu een impuls krijgen vanuit het Klimaatakkoord. Een belangrijke factor zijn de financieringsmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Wat kan de Nederlandse bankensector bieden? Namens de grootbanken waren aanwezig Michiel Bremmers van ING en Bart Banning van ABN AMRO. De genodigde van de Rabobank was helaas verhinderd.

Wat kunnen de banken bijdragen aan de uitdaging zero emissie te realiseren in de stadslogistiek?
Wat is de rol van de logistieke sector zelf?
En wat kan de op handen zijnde stimuleringsregeling hierin betekenen?

ING
Bremmers van ING schetst het klassieke dilemma van de bankier: enerzijds wil je risicomijdend opereren, anderzijds heb je als bank een maatschappelijke rol te vervullen. De financiering van elektrische voertuigen mag de energietransitie niet belemmeren. Bremmers verwacht een groei van dit type investeringsaanvragen. ING is daar klaar voor. Jaarlijks financiert de bank een krappe 1 miljard euro aan voertuigen. Nog slechts een zeer klein deel hiervan betreft elektrische voertuigen. Dit komt enerzijds omdat de beschikbaarheid van dergelijk materieel nog beperkt is. Vaak wordt de financiering van voertuigen bovendien opgelost via financiering vanuit de leverancier, waardoor zulke aanvragen in beperkte mate langs de banken komen. De vraag is ook nog, hoe om te gaan met de restwaarde van elektrische voertuigen.
Bremmer ziet goede kansen voor financieringsaanvragen van grote partijen die op het gebied van zero emissie al beleidsmatig samenwerken binnen de keten. Als de onderbouwing van de aanvraag en het ecosysteem waarbinnen er duurzaam wordt vervoerd, op orde zijn, zijn er wat de bank betreft geen belemmeringen voor de financiering van elektrische voertuigen.

ABN AMRO
Banning van ABN AMRO benadrukt dat de energietransitie een speerpunt is van de zakenbank maar vooral een zaak van alle betrokken partijen. Je moet het samen doen en daarbij focussen op een kansrijk aandachtsgebied met urgentie, zoals stadslogistiek. Voor duurzame investeringen moet de financiering uiteraard ook duurzaam worden ingestoken. Een rendabele business case is dan ook een voorwaarde voor een kansrijke investeringsaanvraag voor elektrische voertuigen. Die rendabiliteit is gebaat bij een goede ketensamenwerking. De praktijk leert dat startups met hun innovatieve aanpak hierin veel kunnen betekenen. Neem Picnic, met als concept boodschappen thuisbezorgen via elektrische voertuigen, dat de start van het bedrijf uitstelde omdat elektrische voertuigen nog niet beschikbaar waren.
Banning roept logistieke ondernemers op om vooral te kijken hoe zij zelf de verduurzaming binnen de keten kunnen financieren. De stimuleringsregeling waaraan het Ministerie van IenW werkt, kan hierin veel betekenen. Desgevraagd geeft de bankier aan dat een overheidsgarantie een goede toevoeging zou zijn aan de regeling. Ook is het zinvol om de regeling van toepassing te laten zijn op de veelvoorkomende financiering via leaseconstructies.
Mariëtte van Empel, Programmamanager Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van IenW, verantwoordelijk voor de opstelling van de stimuleringsregeling duurzame voertuigen, laat vanuit de zaal weten, de regeling te zien als vliegwiel voor innovatie. De suggesties van Banning neemt zij graag mee. Financieringsaanvragen voor zero emissie voertuigen of accu’s zouden de bankiers wat haar betreft bovendien met een plusje mogen belonen.

Log in with your credentials

Forgot your details?