Uitnodiging

UITNODIGING EN PROGRAMMA THEMABIJEENKOMST SPES ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK

Geachte mevrouw/ heer,

Het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) ondersteunt gemeenten met kennis, werkwijzen en ervaringen bij het voorbereiden en nemen van besluiten voor zero emissie zones voor stadslogistiek. In lijn met het Klimaatakkoord zullen deze zones met ingang van 2025 voor goederenvervoer gelden.

Tijdens eerdere regionale sessies hebben wij de mogelijkheden geschetst waarmee SPES gemeenten kan ondersteunen. In deze sessies kwam naar voren dat er bij de gemeenten behoefte is om op een aantal thema’s dieper in te gaan. Daarom organiseert SPES op 5 september een verdiepende themabijeenkomst bij de Social Impact Factory in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om aan één of meerdere deelsessies deel te nemen. De thema’s van de deelsessies zijn gebaseerd op uw input naar aanleiding van ons eerdere bericht eind juni. U kunt deelnemen aan de volgende deelsessies:

Deelsessies
Bestuurlijke verankering: de voertuigindustrie heeft baat bij een vroegtijdige aanwijzing van ZE-zones voor stadslogistiek, maar voor gemeenten werpt dit de vraag op hoe dat te doen. Tijdens de sessie gaan we in op hoe de gemeente een principebesluit kan nemen dat het kip-ei probleem kan doorbreken.
Bedrijfsleven: wat betekent de invoering van zero emissie zones voor bedrijven, en hoe kan een gemeente de bedrijven betrekken bij de planvorming en invoering van de zones.
Actieplan, hoe maak je dat? Tips, tricks en ervaringen van een gemeente die al een actieplan heeft ontwikkeld. In Rotterdam is een stappenplan zero emissie stadslogistiek, inclusief een zone, gemaakt. Met behulp van SPES gaat Rotterdam uitvoering geven aan het plan, en een convenant met de logistieke sector opstellen.
Laadinfrastructuur: wat is de juiste plaats voor laadinfrastructuur, hoe passen we laadinfrastructuur in?

Een tijdige uitrol van logistieke laadinfrastructuur is een cruciale succesfactor om de groei van Zero Emissie logistiek in de stad mogelijk te maken. Deze deelsessie gaat aan de hand van bestaande kennis en use-cases in op wat er bij komt kijken om te komen tot voldoende en robuuste laadinfrastructuur voor ZE-stadslogistiek.

Ontheffingenbeleid vanaf 2025: in 2025 wordt ZE de norm in gemeenten die ZE zones instellen. Harmonisatie zorgt vanaf 2020 voor een landelijk kader voor vrijstellingen en ontheffingen in milieuzones. Van verschillende kanten klinkt de roep om dit ook voor ZE zones te regelen. In deze sessie gaan we graag met gemeenten en belangenorganisatie in gesprek over de vraag welke ontheffingen nodig zijn.
Beleid tot 2025: In de voorbereiding van een zone ligt voor gemeenten een taak op het gebied van beleidsontwikkeling, maar ook op het vlak van wat kunnen gemeenten om de overgang naar een ZE-zone zo soepel mogelijk te laten verlopen en hierop tijding in te spelen door ontmoedigen dieselvoertuigen, extra venstertijden, vrijgeven van busbanen, ontwikkelen van hubs, aanleggen van infrastructuur, duurzaam inkopen, e.d.).

Het programma is inclusief lunch, waarbij u de mogelijkheid heeft met andere gemeenten en het SPES-team van gedachten te wisselen. Het programma start met een korte aftrap en toelichting op zero emissie zones binnen het Klimaatakkoord en een terugblik op de oogst van door SPES gesubsidieerde projecten. Ook besteden we aandacht aan de verhouding tussen een milieuzone en een zero emissie zone.

Praktisch

  • Datum                   5 september
  • Start                       09:30
  • Einde                     14:30
  • Inloop vanaf         09:00
  • Inclusief lunch     Ja
  • Locatie                  Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht

De deelsessies vinden plaats in drie ronden. Indien u niet vanaf de start kunt deelnemen of eerder weg moet, kunt u ook bij een latere ronde instromen of een ronde(s) overslaan.

Meld u aan en geef uw voorkeur door
U kunt u aanmelden via het AANMELDFORMULIER. Daarin kunt u ook uw voorkeur voor de deelsessies aangeven. Om ons goed op de deelsessies voor te kunnen bereiden, vragen wij u om uiterlijk 15 augustus uw aanmelding door te geven. Een aantal geïnteresseerden heeft eerder al aangegeven aanwezig te zijn en hun interesse voor de deelsessies doorgegeven. Uiteraard is het in dat geval niet nodig nogmaals aan te melden.

Deze uitnodiging is verstuurd naar alle G40- en G4-gemeenten, de gemeenten die de Green Deal ZES hebben ondertekend, direct betrokkenen bij door SPES geaccepteerde projecten, brancheorganisaties, betrokken provincies en overige gemeenten die actief werken aan zero emissie stadslogistiek. Behoort u niet tot deze doelgroep, maar wilt u wel aanwezig zijn, stuur ons dan een bericht zodat wij kunnen kijken hoe wij u kunnen betrekken. Wij geven u de vrijheid om expert(s) die u mogelijk heeft ingeschakeld, of wilt inschakelen, voor stadslogistiek mee te nemen naar de bijeenkomst.

Locatie
Social Impact Factory Utrecht ligt in hartje Utrecht en is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (op slechts een paar minuten loopafstand van Utrecht CS), auto en op de fiets. Bereken hier de route met Google Maps of zoek op locatie: Vredenburg 40, 3511 BD in Utrecht. Een uitgebreide routebeschrijving en tips voor parkeren kunt u hier vinden.

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. We hopen u tijdens de bijeenkomst te zien!

Met vriendelijke groet,

Mede namens Mariëtte van Empel, directeur Duurzame Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

Eelco den Boer
stadslogistiek@cedelft.nl

 

Aanmelden

Log in with your credentials

Forgot your details?