Bundelen van afvalstromen: de gemeente Venlo

Venlo staat bekend als een logistieke hotspot in Europa vanwege haar omvangrijke logistieke stromen op nationaal en internationaal niveau. Ook op lokaal niveau heeft Venlo te maken met aanzienlijke logistieke vervoersstromen. De binnenstad van Venlo wordt steeds drukker en tegelijkertijd wil men een schone en leefbare stad met minder en duurzamer vervoer. Daarom is de gemeente Venlo aan de slag gegaan met het verduurzamen van de stadslogistiek.

Afvalstromen bundelen
Over het algemeen wordt bij stadsdistributie in eerste instantie gedacht aan de bevoorrading van bedrijven en instellingen met goederen in (binnen)steden en kernwinkelgebieden. Maar stroom de stad uit, te weten de afvalstroom, is minstens zo groot. Daarom heeft de gemeente Venlo besloten om als eerste stap deze retourstromen aan te pakken door deze te bundelen.


In deze video vindt u meer informatie over het proces dat de gemeente Venlo toe zal passen om afvalstromen te bundelen.

“Als gemeente moet je eerst een aantal goede alternatieven bieden”
Grootste uitdaging in het bundelen van de retourstroom is om de krachten te bundelen en zo een goede samenwerking te ontwikkelen. Dieter Schepers, gemeente Venlo: “Voor de ondernemers van de binnenstad verandert er eigenlijk niks. Ze behouden de contracten met hun huidige samenwerkingspartner. Het enige verschil binnen het logistieke proces is dat er in plaats van diverse afvalinzamelaars nog maar één afvalinzamelaar door het centrum rijdt. In dit geval gaat het specifiek om bedrijfsafval. Hiermee zijn wij nog niet emissievrij maar zetten we wel de eerste stap door processen te bundelen. Wij vinden dat je als gemeente eerst een aantal goede alternatieven moet bieden in de huidige stadslogistiek, om vervolgens een zero emissie zone in te voeren”.

Een klankbordgroep om samenwerking te bevorderen
Schepers: “Wij vinden het belangrijk om samen met de stakeholders de stadslogistiek vorm te geven. Wij willen niet vanuit de overheid iets opleggen. Maar juist in samenwerking met de stakeholders een duurzame stadslogistiek creëren die alle belangen behartigd.” Daarom werkt de gemeente Venlo met een klankbordgroep waar inwoners, vervoerders en ondernemers in zitten. Met deze groep gaat de gemeente om tafel om alle belangen van de verschillende stakeholders duidelijk te krijgen en vast te leggen in een actieplan, en heeft zich aangemeld bij SPES. Venlo werkt momenteel aan een actieplan om een zero emissie zone te kunnen invoeren. De huidige pilot is een quick win binnen dit actieplan.

Log in with your credentials

Forgot your details?