Aankondiging webinars

Naar aanleiding van de grote belangstelling voor ons webinar op 7 april 2020 organiseren wij binnenkort twee nieuwe webinars. Het eerste webinar is op maandag 18 mei van 15.00 tot 16.00 uur en het tweede op dinsdag 26 mei van 10:00 – 12:00. De online ‘inloop’ opent 10 minuten voor aanvang. Na afloop van iedere presentatie is er ruimte voor vragen. U kunt uw vragen live stellen tijdens het webinar of vooraf sturen naar regiosessies-spes@ce.nl. Beide webinars staan open voor alle geïnteresseerden. Vooraf aanmelden voor de webinars is niet nodig.

Webinar 1, maandag 18 mei van 15.00 tot 16.00: handhaving en toezicht plug-in hybride vrachtwagens
De Topsector Logistiek is op zoek naar een manier waarop plug-in hybride vrachtwagens effectief en efficiënt gehandhaafd kunnen worden in de zero emissie zones. Is dit überhaupt mogelijk? En zo ja, welke vorm van toezicht en handhaving is dan het meest geschikt? In opdracht van de Topsector Logistiek doet RHDHV hier onderzoek naar. Tijdens het eerste deel van het webinar presenteren we de tussentijdse resultaten van dit onderzoek. Daarna vernemen we graag van de deelnemende gemeenten hoe zij de handhaafbaarheid en praktische uitvoerbaarheid zien van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek. Deelnemen kan via: https://global.gotomeeting.com/join/123935213. Wilt u nadat u op de link voor deelname heeft geklikt uw naam en e-mailadres doorgeven? Dan zien wij wie aan de sessie deelneemt en kunnen wij na afloop van de bijeenkomst evt. stukken toesturen. U kunt ook inbellen via +31 207 941 375. Gebruik dan Access Code: 123-935-213.

Webinar 2, dinsdag 26 mei van 10.00 tot 12.00: MKB en ZZP’ers betrekken, communicatie richting lokale stakeholders en “matchmaking” voor gemeenten.
Het tweede seminar bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit inhoudelijke presentaties over hoe het MKB en ZZP’ers betrokken kunnen worden en over communicatie richting lokale stakeholders bij het invoeren van zero emissie zones voor stadslogistiek. Aansluitend bieden we in het tweede deel “matchmaking“ voor gemeenten met het oog op voorstellen voor de tweede tranche SPES-projecten. Deelnemen kan via https://global.gotomeeting.com/join/901655293. Wilt u nadat u op de link voor deelname heeft geklikt uw naam en e-mailadres doorgeven? Dan zien wij wie aan de sessie deelneemt en kunnen wij na afloop van de bijeenkomst evt. stukken toesturen. U kunt ook inbellen via +31 207 941 375. Gebruik dan Access Code: 901-655-293.

Log in with your credentials

Forgot your details?