Activiteiten BedrijfsautoRAI 2015 in het kader van Duurzaam en efficiënt vervoeren

Extra aandacht voor efficiënt en duurzaam vervoeren tijdens BedrijfsautoRAI 2015
Van 20 t/m 24 oktober staat de BedrijfsautoRAI op de agenda, dé nationale vakbeurs voor het wegtransport en logistieke dienstverlening. De BedrijfsautoRAI zal komende editie naast voertuigen, voertuiginrichting- en uitrusting, onderdelen en accessoires ook de proceskant van (weg)transport en logistieke dienstverlening centraal stellen. Zo zullen er diverse producten, diensten en projecten in het kader van efficiency, kostenbesparing, veiligheid en duurzaamheid aan het bestaande aanbod worden toegevoegd. Denk hierbij aan alternatieve brandstoffen, boordcomputers, transport management systemen en rijtaakondersteuning.

Onderwerpen als Duurzaam vervoeren en vooral Stadslogistiek zullen in deze editie extra onder de aandacht worden gebracht. Op de beursvloer én in diverse kennissessies worden praktische toepassingen getoond en gedemonstreerd die bijdragen aan efficiënter, veiliger en duurzamer wegtransport. Ook vinden er diverse netwerkactiviteiten plaats waar u ideeën en ervaringen op het gebied van duurzaam vervoeren en stadslogistiek met elkaar kunt uitwisselen.

Actieve rol van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek tijdens de BedrijfsautoRai
Eind vorig jaar tekenden 54 partijen samen met staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES) die zich richt op het versnellen van de ontwikkelingen richting Zero Emission Stadslogistiek. Hiermee onderschrijven zij het belang dat de stadskernen in 2025 zoveel mogelijk emissievrij worden beleverd. Met behulp van zogeheten Living Labs (regionale pilots) kijkt men per marktsegment wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de voertuigtechnologie, het anders organiseren van de logistiek zodat er minder ritten nodig zijn, en het aanpassen van de regels om dit mogelijk te maken. Bewezen concepten, die zowel technisch, economisch als juridisch haalbaar zijn, worden samen opgeschaald om in 2025 te komen tot emissievrije stadslogistiek. De Topsector Logistiek ondersteunt de GD ZES de komende jaren met projecten op het gebied van innovatieve stadslogistiek. Tijdens de komende BedrijfsautoRAI praten wij u graag bij over het belang van het programma Green Deal ZES, geven we u een overzicht van de Living Labs en de samenwerkende partijen in Green Deal ZES en vertellen betrokken partijen wat voor hen de meerwaarde van deelname is.

Blok uw agenda voor Green Deal ZES activiteiten
Het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek heeft in samenwerking met ondernemings-, branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu, Connekt en RAI Vereniging alvast een overzicht gemaakt van de activiteiten die in het kader van duurzaam vervoeren en stadslogistiek gehouden zullen worden. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten. Wij vragen u om deze data alvast in uw agenda te reserveren. Uitnodigingen voor de specifieke sessies volgen later deze maand. Wanneer u zich voor één of meerdere sessies inschrijft, ontvangt u bij de bevestiging automatisch een code voor gratis toegang tot de BedrijfsautoRAI.

Op de beursvloer treft u o.a. producten, diensten en systemen die nu, en in de toekomst, voorhanden zijn om goederen nog schoner en kostenefficiënter te vervoeren. Maar ook innovatieve oplossingen en concepten voor bevoorrading van stedelijke gebieden en het verbeteren van de leefomgeving (o.a. schoner en stiller). Desgewenst kunnen wij op 20, 22 en 23 oktober ook tours over de beursvloer verzorgen.

Speciale bedrijvendag, gemeentedag en studentendag
Op 20 oktober, de Bedrijvendag, organiseert Green Deal ZES in samenwerking met TLN en Connekt Lean and Green een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden naast een toelichting op het programma, de nieuwe toetreders van Green Deal ZES bekend gemaakt. Ook zullen er de Lean and Green Logistics Award, Star, en 2e Star, Personal Mobility Award en Tools certificaten worden uitgereikt. Dit alles wordt afgewisseld met een zaal- en paneldiscussie over duurzaam vervoeren en stadslogistiek. Via deze link kunt u zich voor de Bedrijvendag aanmelden.

Op 22 oktober, de Gemeentedag, gaan we graag met u in discussie over oplossingen voor het verminderen van regeldruk en verduurzaming van de binnensteden. Thema’s als brandstoffenvisie bij decentrale overheden, aandrijftechnologieën, duurzaam inkopen en PIEK-certificatie komen ook aan de orde. Via deze link kunt zich voor de Gemeentedag aanmelden.

Op 23 oktober, de Studentendag, presenteert Natuur & Milieu de Zero Emissie Stadsdistributie Battle, ofwel de ZES Battle. Gemeenteteams strijden op de BedrijfsautoRAI om de prijs voor de meest innovatieve, creatieve en kansrijke aanpak van zero emissie stadsdistributie. Zij presenteren hun visie, aanpak en meest succesvolle projecten aan publiek en een deskundige jury bestaande uit studenten, wetenschappers en leiders in de logistieke sector. Via deze link kunt u zich voor de Studentendag aanmelden.

Kunt u niet op de voor u bestemde dag, dan bent u uiteraard ook van harte welkom op één van de andere dagen.

Bezoek ons op de Green Deal ZES/Topsector Logistiek stand
Hebt u vragen over het Green Deal ZES programma, dan kunt u terecht op onze stand op de BedrijfsautoRAI. Daar informeren wij u onder het genot van een drankje graag verder over het programma en de mogelijkheden voor deelname. U treft ons in hal 7 op standnummer 07.315 naast in het InnovationLab.

Voor meer informatie over de BedrijfsautoRAI in het algemeen zie www.bedrijfsautorai.nl.

Tot op de BedrijfsautoRAI komende oktober!

 

 

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?