Beslisnotitie zero emissie zone voor colleges van B&W

Amsterdam, Haarlem en Assen zijn de eerste gemeenten waar een collegebesluit is genomen over het instellen van een zero emissie zone voor stadslogistiek. Amsterdam en Haarlem namen het besluit vorig jaar al, afgelopen maand werd in Assen – als product van het gezamenlijke SPES project met Groningen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân (Sneek) – de raadsbrief vastgesteld. Om het besluitvormingsproces in andere gemeenten te vergemakkelijken heeft de gemeente Haarlem een voorbeeld beslisnotitie opgesteld. Aangezien in diverse gemeenten al een milieuzone van kracht is of wordt ingesteld, wordt in deze notitie ook aandacht gegeven aan de verschillen tussen de soorten zones en wat er komt kijken bij invoering ervan.

Log in with your credentials

Forgot your details?