Brede aanpak duurzame logistiek: de gemeente Leiden

Leiden heeft de ambitie om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad te vergroten. De binnenstad moet te bevoorraden zijn, maar het is de vraag of dat met grote vrachtwagens moet. Leiden heeft daarom een convenant gesloten om te werken aan Zero Emission Duurzame Stadslogistiek waarin samen met ondernemers en leveranciers/vervoerders wordt gezocht naar duurzame oplossingen, zoals gebruik van elektrische wagens, bakfietsen of boten. Dit zorgt voor schonere lucht en minder geluid. Zo blijft het in de binnenstad prettig vertoeven.

Met een convenant naar zero emissie zone voor vracht- en bestelverkeer
Op dit moment geldt er in Leiden een milieuzone voor vrachtverkeer. Deze zone moet nog worden aangepast aan de landelijke wet– en regelgeving inzake de harmonisatie van toegangseisen. Uit onderzoek is gebleken dat de oude dieselvoertuigen het meest vervuilend zijn. Reden voor gemeente Leiden om op basis van een Green Deal zero-emissie door te ontwikkelen naar een zero emissie zone stadsdistributie, die in 2025 in zou moeten gaan. Gemeenten en ondernemers werken momenteel aan een gezamenlijk convenant waarin de route richting zero emissie zonering gestalte krijgt.

Een scala aan maatregelen door middel van samenwerking:
Naast deze zonering kijkt de gemeente ook naar de realisatie van een aantal logistieke hubs. Eric Jellema (beleidsmedewerker Duurzame Mobiliteit): “Hierbij zoeken we ook de samenwerking op, op regionaal niveau en met omliggende gemeenten als Alphen aan den Rijn en Gouda. We wisselen als buurgemeenten informatie met elkaar uit en op regionaal niveau onderzoeken we mogelijke locaties voor de hubs en ontkoppelpunten. We ontwikkelen het liefst samen een locatie waar we onze stromen kunnen bundelen.” Daarnaast is de gemeente recent met Economie071, de binnenstadondernemers en hun vertegenwoordigers rond de tafel gegaan om verschillende logistieke thema’s te bespreken, waaronder het bundelen van afvalstromen, recycling, en het bevorderen van aantrekkelijke venstertijden voor het laden en lossen. Er is dus een naast zero emissie zonering een scala van maatregelen dat de gemeente samen met de ondernemers wil uitwerken.

De kracht van SPES: niet voortdurend het wiel opnieuw uitvinden
Jellema vervolgt: “Omdat we als gemeente niet continu het wiel opnieuw uit willen vinden kijken we graag naar wat landelijk gebeurt. Wat speelt bij andere gemeenten en wat speelt bij het ministerie? We vinden het belangrijk om ook op dat gebied harmonisatie te creëren en veel te kunnen uitwisselen. SPESondersteunt ons hierbij. Ze bieden deskundigen die ervaringen vanuit andere gemeenten kunnen delen, ze wijzen ons op de quick wins en helpen ons met het opstellen van de benodigde documenten. Daarnaast leggen ze verbindingen met het netwerk voor ons en voorzien ze ons van veel nuttige informatie door middel van de website en de nieuwsbrief. Ook hier is dus weer een goede samenwerking ontstaan.”

Log in with your credentials

Forgot your details?