Contouren van het toegangsregime voor de zero emissie zones aangepast

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de transportsector, Topsector Logistiek en andere sectorpartijen samen met de Rijksoverheid, VNG, IPO en Natuur & Milieu een Uitvoeringsagenda Stadslogistiek opstellen. Een proces waar veel verschillende belangen en standpunten bij elkaar komen. Een concept-Uitvoeringsagenda lag op de plank maar toen kwam het coronavirus. De financiële situatie van de mkb-er kwam onder druk te staan. De e-commerce en de supermarkten deden goede zaken, maar over het algemeen is de branche vooral aan het overleven. Daarom is er de afgelopen maanden opnieuw gekeken naar de contouren van het toegangsregime voor de zero emissie zones voor stadslogistiek.

 

De schoen knelde vooral bij de overgangsregeling voor bestelauto’s. De ondernemer moest meer tijd gegund worden om de overstap van zijn huidige dieselbestelauto naar een elektrische bestelauto haalbaar en betaalbaar te maken. Samen met diverse partijen zijn varianten onderzocht om te komen tot een geleidelijke overgang naar het gebruik van elektrische bestelauto’s. Daarnaast hoeft het niet alleen te gaan over de overgang naar batterij- of waterstof-elektrische voertuigen maar ook over andere oplossingen zoals de inzet van slimme logistieke concepten zoals hubs, deelsystemen etc.

 

Na langdurig overleg zijn maandag 5 oktober de contouren van het toegangsregime voor de zero emissie zones voor stadslogistiek naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

In de contourenbrief staan de volgende kernpunten:

 • Alle nieuwe voertuigen die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten zero-emissie zijn om toegelaten te worden tot de zero emissie zone. Vanaf 1 januari 2030 moeten alle bestel- en vrachtauto’s zero emissie om toegelaten te worden. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.
 • Daarnaast is een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto’s afgesproken.
  Toegang tot de zero emissie zone voor stadslogistiek hebben:

  o  Euro VI-vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (bakwagens) respectievelijk maximaal 8 jaar oud zijn (trekker-opleggercombinatie) tot uiterlijk tot 1 januari 2030.
  o  Plug-in hybride vrachtauto’s tijdelijk, tot 1 januari 2030, alleen als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
  o  Euro 5 bestelauto’s tot 1 januari 2027
  o  Euro 6 bestelauto’s tot 1 januari 2028Tot slot is er ruimte voor lokaal maatwerk, voor bedrijven die de overstap om financiële reden niet tijdig kunnen maken en voor bijzondere voertuigen waarvoor nog geen zero emissie alternatief beschikbaar is.

  Eind dit jaar, begin 2021 hoopt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek met alle partijen vast te kunnen stellen.

   

   

Log in with your credentials

Forgot your details?