Deelnemers

SAMEN OP WEG NAAR EMISSIEVRIJE STEDEN IN 2025

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek draait vooral om samenwerking. Samenwerking tussen logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk zetten zij zich in om Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

Eind 2014 tekenden 54 partijen de Green Deal ZES. Op 20 oktober 2015, de eerste dag van BedrijfsautoRAI, was het de beurt aan 18 nieuwe partijen die zich gaan inzetten voor emissievrije steden in 2025. Hieronder vindt u per categorie(logistieke bedrijven, overheden, kennisinstellingen, producenten en (branche) organisatie) op alfabetische volgorde de ondertekenaars.

Log in with your credentials

Forgot your details?