Onze ondersteuning

Het programmasecretariaat van Green Deal ZES ondersteunt de toetreders waar nodig.

Participeren

Als deelnemer in de Green Deal ZES kunt u meedenken en actief meewerken aan de praktische invulling van de toekomst van stedelijke logistiek.

Verbinden

Verbinden van partijen met een gemeenschappelijk doel

Organiseren

Organiseren van netwerkbijeenkomsten waar opgedane ervaring en kennis met elkaar gedeeld kan worden

Log in with your credentials

Forgot your details?