Eerste inzichten in aantallen voertuigen betrokken bij zero emissie zones beschikbaar

Een belangrijk aandachtspunt bij het in beeld brengen van de effecten van de invoering van een zero emissie zone is de omvang van de zone. Hoeveel bestel- en vrachtwagens komen de beoogde zone binnen en hoeveel kilometer rijden zij dan in en buiten de zone? Voor het beantwoorden van deze vragen ontbreekt het (zeker bij kleinere steden) aan goede data.

Eerste verkeerstellingen uitgevoerd
In de vorige nieuwsbrief werd u al geïnformeerd over een handboek voor het uitvoeren van een wagenparktelling / kentekenonderzoek. Dit is een goede manier om “real-life” data te krijgen voor het bepalen van de omvang van de stadslogistiek. In Gouda is, onder regie van Buck Consultants International, een eerste verkeerstelling uitgevoerd voor het gebied binnen de singels. Uit de telling die is uitgevoerd in september dit jaar blijkt dat tijdens de twee teldagen 1.650 unieke voertuigen in het stadscentrum zijn geweest. In Eindhoven zijn er op 28/6/2018 tijdens een meetcampagne tussen 7.00 en 14.00 uur meer dan 4.000 unieke voertuigen geteld binnen de ring. De resultaten van deze en andere tellingen worden de komende tijd geanalyseerd om een indruk te krijgen van de aantallen voertuigen die te maken krijgen met de zero emissie zone. Deze telgegevens worden vergeleken met de resultaten van CBS-enquêtes om de voorspelbaarheid van beschikbare CBS-gegevens over het aantal voertuigen dat potentiële zero emissie zones bezoekt in te schatten. Bij voldoende voorspelbaarheid, kan op basis van CBS-data een volgende stap worden gemaakt.

Verkeerstellingen belangrijke stap
Het inzichtelijk maken van de effecten is een belangrijk onderdeel bij het uitwerken van de implementatieplannen voor de steden, zodat bestuurders, politiek en belanghebbenden een onderbouwde discussie kunnen voeren over het implementeren van zero emissie zones voor stadslogistiek.

Log in with your credentials

Forgot your details?