Uitgelicht: Living Lab Maastricht ‘pakketjes in de stad’

Wat zijn geschikte oplossingen om de binnensteden in 2025 emissievrij te maken? Dat wordt in diverse living labs (praktische pilots) rondom stadslogistiek uitgeprobeerd. In een serie van twee artikelen vertellen Rob Lamers (gemeente Maastricht) en Thierry Verduijn (Maastricht bereikbaar en Fontys Hogeschool) over de living labs in Maastricht waarin de gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en verschillende bedrijven zoals Sligro en PostNL samenwerken. Als eerste komt Thierry Verduijn aan het woord.

Een van de initiatieven in de stad richt zich op de aflevering van kleine leveringen aan bedrijven in de stad. Thierry Verduijn: “We zien dat een aantal winkeliers en bedrijven in de stad hun goederen aan de rand van de stad bij het stadsdistributiecentrum van Binnenstadservice laten afleveren en vervolgens de zendingen gebundeld de stad in laten vervoeren. Ook een aantal vervoerders maakt daarvan gebruikt om de binnenstad te mijden. Helaas is nog niet meetbaar of dit echt leidde tot minder vervoer in de stad. De doelstelling voor Maastricht is om de stadsdistributicentra meer ruimte en mogelijkheden te bieden, mits ze duidelijk kunnen aantonen dat er effectief wordt gebundeld. Dat betekent dat vervoerders en het stadsdistributiecentrum informatie moeten samenbrengen over routes en zendingen in de stad. Daarom starten we nu een project waarbij we standaarden van het Neutraal Logistiek Informatie Platform gebruiken. Dit is een actie van de Topsector Logistiek, waarin we kijken hoe organisaties zo effectief mogelijk data kunnen delen. We willen een portal opzetten waarin aan gemeenten inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel er al wordt gebundeld. Studenten van Fontys Hogeschool gaan hiervoor een demo opzetten. Het doel hiervan is een discussie op gang brengen over hoe we bundeling in de stad kunnen realiseren. Welke randvoorwaarden moeten we daarvoor realiseren? Die kennis kunnen andere gemeenten vervolgens ook gebruiken.”

Wilt u meer weten over de verschillende living labs? Hier leest u meer:
https://www.greendealzes.nl/living-labs
https://www.linkedin.com/company/programmabureau-maastricht-bereikbaar

Meepraten kan op de LinkedIn-pagina van de Topsector Logistiek:
https://www.linkedin.com/company/topsector-logistiek

Log in with your credentials

Forgot your details?