Feestelijke toetreding van bedrijven tot Green Deal ZES community


Foto: Feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal.

Op donderdag 11 januari tekenden deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Hiermee is de ambitie voor emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied bezegeld.

De participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal treden hiermee in de voetsporen van ondernemers in de historische binnenstad van Utrecht. Het gezamenlijke doel is om in samenwerking met de gemeente en brancheorganisaties vanaf 2025 het centrum CO2-uitstootvrij te bevoorraden.


Foto: Wethouder Lot van Hooijdonk woonde het event bij.

Start klein, eindig duurzaam
Het ondertekenen van de intentieverklaring is enkel het begin van een duurzaam initiatief en geeft aanzet voor onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor emissievrij goederenvervoer. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht:
• Hoe goederenstromen gebundeld kunnen worden (zoals die van kantoorartikelen) en hoe gezamenlijk de inkoopvoorwaarden hiervan kan worden aangescherpt.
• Hoe collectieve afspraken gemaakt kunnen worden met leveranciers.
• Hoe gefaseerd gebruik kan worden gemaakt van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen en de invoering hiervan. Deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden.
• Hoe gezamenlijke afleverpunten (‘hubs’) aan de rand van het stationsgebied ontwikkeld kunnen worden om vanuit hier per fietskoerier of met elektrisch vervoer individuele bedrijven te bevoorraden.

De Green Business Club Utrecht Centraal
De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal. In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Door samen te werken aan kleine en grotere projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (Placemaking), versterken initiatiefnemers elkaar voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Klik hier voor meer informatie over de Green Business Club Utrecht Centraal.


Foto: Deelnemende bedrijven hebben hun intentie voor het realiseren van een emissievrije binnenstad bezegeld met hun handtekening.

Log in with your credentials

Forgot your details?