Geactualiseerde kaart gemeentelijke invoering zero emissie zones

Onderstaande kaart laat zien welke gemeenten op dit moment actief zijn op het gebied van zero emissie stadslogistiek. Door deelname aan de gelijknamige Green Deal (GD ZES) en / of door deelname aan het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES), dat door het ministerie van IenW is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het voorbereiden en nemen van besluiten over zero emissie zones voor stadslogistiek.

Log in with your credentials

Forgot your details?