Gemeente uitgelicht: ANPR-analyse Alkmaar

Een van de 8 mooie projecten die SPES vorige maand (juni 2019) heeft geaccepteerd, was het voorstel van de gemeente Alkmaar. In het coalitieakkoord had de gemeente Alkmaar de ambitie uitgesproken om aan de slag te gaan met duurzame stadslogistiek. De ondersteuning van SPES konden ze daar goed bij gebruiken, dus dienden ze een voorstel in. Met succes! Onlangs hebben zij, na een startgesprek met relatiemanager Remco Hoogma, een aantal eerste stappen gezet.
ANPR-analyse
In het gesprek met Hoogma werd al snel duidelijk dat de gemeente Alkmaar vooral behoefte had aan het krijgen van inzicht in de logistieke verkeersbewegingen binnen de stad. Op advies en met subsidie van SPES start de gemeente daarom binnenkort een ANPR-onderzoek, oftewel een Automatic NumberPlate Recognition gestart. Door middel van de camera’s die in de binnenstad hangen wordt data verzameld. Alle auto’s, voertuigen en inrijtijden worden geregistreerd. Door deze techniek krijgt de gemeente uiteindelijk een tijdsmap waarin men de verkeersbewegingen van de binnenstad kan aflezen.

De ondernemer als expert
Verder hecht de gemeente groot belang aan dat de duurzame stadslogistiek voornamelijk vanuit de ondernemers ontstaat. Melanie de Langen, beleidsjuridisch medewerker verkeer: “De Alkmaarse ondernemers hebben elke dag te maken met stadslogistiek. Zij zijn dan ook de experts op dit gebied. Wij vinden het belangrijk de ondernemers in hun behoeften te voorzien en hun initiatieven te ondersteunen. Samen beginnen we klein, leren we van onze fouten en successen en vanuit daar bouwen we samen verder.” Het is dan ook niet de insteek van de gemeente om een milieuzone in te voeren. Men wil ondernemers, vervoerders en bewoners niet van bovenaf een beslissing opleggen.

SPES zorgt voor zichtbaarheid
De Langen besluit: “Elke gemeente is natuurlijk anders maar wij denken dat er ook genoeg overeenkomsten zijn. Het lijkt ons daarom van belang om juist zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen verschillende gemeenten. Zo maken we niet allemaal dezelfde fouten maar leren we juist van elkaar.” De themabijeenkomsten die door SPES georganiseerd worden spelen hierin volgens de gemeente een grote rol. “Je spreekt andere gemeenten, je kan bepaalde onderwerpen uitdiepen en je leert ontzettend veel van elkaar.”

Log in with your credentials

Forgot your details?