SPES, zero emissie zones

Vanuit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met gemeenten aan zero emissie zones voor stadslogistiek. Als 30-40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd, levert dat naar verwachting een jaarlijkse besparing van 1 Megaton CO2 op.
Enkele grote steden zoals Rotterdam, Den Haag, Delft, Maastricht en Utrecht hebben al stappen gezet om een zero emissie zone in te voeren, maar om de doelstelling voor 2025 te halen moeten ook de andere G40-gemeenten stappen gaan zetten. Hiervoor is het expertisecentrum SPES, het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek, geïnitieerd. Doel van SPES is om ruim 40 gemeenten te ondersteunen bij het voorbereiden en begeleiden van de besluitvorming voor de zero emissie zones voor stadslogistiek, zodat eind 2019 40 gemeenten het besluit hebben genomen om deze zones in te gaan voeren. Gemeenten werken gezamenlijk toe naar de zero emissie zones in hun steden en leren met en van elkaar.

Ondersteuning bij de invoering van uw emissievrije zone
Om gemeenten te ondersteunen heeft SPES een stappenplan opgesteld om te komen tot invoering van een zero emissie zone. Daarnaast beschikt het SPES over een pool aan deskundigen op het gebied van logistiek, zero emissie technieken, juridische dienstverlening, procesondersteuning en onderzoek. Gemeenten kunnen een beroep doen op de expertpool om extra meters te maken en hun projecten te versnellen.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over wat de expertpool voor uw gemeente kan betekenen of direct een aanvraag doen? Neem dan contact op met relatiemanager-spes@ce.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de invoering van zero emissie zones voor stadslogistiek? Stuur een mail naar stadslogistiek@ce.nl


Even voorstellen: Remco en Frits

SPES wil gemeenten ondersteuning bieden bij het voorbereiden van de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we Remco Hoogma en Frits Lintmeijer aangesteld als, respectievelijk ambtelijk en bestuurlijk eerste aanspreekpunt. Wij stellen ze graag kort aan u voor:

 Remco Hoogma:

Remco Hoogma is het aanspreekpunt voor SPES in het land. In zijn functie als relatiemanager SPES treedt hij op als klankbord bij het opstellen van projectvoorstellen, coördineert hij de ondersteuning vanuit SPES en volgt hij de voortgang van de toegekende projecten. Daarnaast maakt hij kennis uit de projecten beschikbaar voor alle gemeenten, verbindt hij gemeenten met vergelijkbare vraagstukken en brengt hij de signalen uit het land over. Ook is hij de matchmaker tussen gemeenten en experts.

Neem contact op met Remco Hoogma

Frits Lintmeijer:

Binnen SPES houdt Frits Lintmeijer zich bezig met de politiek-bestuurlijke vraagstukken van schone stadslogistiek. Hij adviseert landelijke en lokale overheden over het creëren van draagvlak, publiek-private samenwerking en flankerende maatregelen om zero-emissie mogelijk te maken. Als oud-wethouder en -senator heeft hij een breed netwerk in bestuurlijk Nederland. In Utrecht was hij in 2014 politiek verantwoordelijk voor de invoering van de eerste integrale milieuzone (vracht-, bestel- en personenauto) in Nederland. Hij heeft ervaren wat een dergelijk stap betekent voor inwoners en bedrijven en hoe daarvoor draagvlak te verwerven. Die ervaring benut hij nog steeds. Frits: “Ik kom graag langs om mijn ervaringen te delen.”

Neem contact op met Frits Lintmeijer

Log in with your credentials

Forgot your details?