Stadslogistiek voor gemeenten

Vanuit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met gemeenten aan zero emissie zones voor stadslogistiek. Als 30-40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd, levert dat naar verwachting een jaarlijkse besparing van 1 Megaton CO2 op.
Enkele grote steden zoals Rotterdam, Den Haag, Delft, Maastricht en Utrecht hebben al stappen gezet om een zero emissie zone in te voeren, maar om de doelstelling voor 2025 te halen moeten ook de andere G40-gemeenten stappen gaan zetten. Hiervoor is het expertisecentrum SPES, het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek, geïnitieerd. Doel van SPES is om ruim 40 gemeenten te ondersteunen bij het voorbereiden en begeleiden van de besluitvorming voor de zero emissie zones voor stadslogistiek, zodat eind 2019 40 gemeenten het besluit hebben genomen om deze zones in te gaan voeren. Gemeenten werken gezamenlijk toe naar de zero emissie zones in hun steden en leren met en van elkaar.

Ondersteuning bij de invoering van uw emissievrije zone
Om gemeenten te ondersteunen heeft SPES een stappenplan opgesteld om te komen tot invoering van een zero emissie zone. Daarnaast beschikt het SPES over een pool aan deskundigen op het gebied van logistiek, zero emissie technieken, juridische dienstverlening, procesondersteuning en onderzoek. Gemeenten kunnen een beroep doen op de expertpool om extra meters te maken en hun projecten te versnellen.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over wat de expertpool voor uw gemeente kan betekenen of direct een aanvraag doen? Neem dan contact op met relatiemanager-spes@ce.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de invoering van zero emissie zones voor stadslogistiek? Stuur een mail naar stadslogistiek@ce.nl


Log in with your credentials

Forgot your details?