SPES, zero emissie zones

Het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek (SPES) is geïnitieerd om ruim 30-40 gemeenten te ondersteunen bij de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek. Vanuit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor samen met gemeenten. SPES focust zich op het voorbereiden en begeleiden van de (gemeentelijke)besluitvorming om een zero emissie zones voor stadslogistiek in te voeren. Als 30-40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd, levert dat naar verwachting een jaarlijkse besparing van 1 Megaton CO2 op. Doel van SPES is dat ruim 30 – 40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd. Binnen het project werken gemeenten daarvoor gezamenlijk toe naar de zero emissie zones in hun steden en leren met en van elkaar.

Ondersteuning bij de invoering van uw emissievrije zone
SPES biedt gemeenten financiële ondersteuning bij het indienen van plannen richting invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek*. Daarnaast beschikt het SPES over een pool aan deskundigen op het gebied van logistiek, zero emissie technieken, juridische dienstverlening, procesondersteuning en onderzoek. Gemeenten kunnen een beroep doen op de expertpool om extra meters te maken en hun projecten te versnellen.

Daarnaast biedt SPES een aantal ondersteunende middelen:

  • Stappenplan, een stapsgewijze aanpak om tot de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek te komen.
  • Juridische analyse, biedt een handreiking om op een zorgvuldige wijze tot een verkeersbesluit te komen.
  • Handreiking voor gemeenten, voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over wat de expertpool voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met relatiemanager-spes@ce.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de invoering van zero emissie zones voor stadslogistiek? Stuur een mail naar stadslogistiek@ce.nl

Ambtelijk en bestuurlijke eerste aanspreekpunten

In contact komen met SPES kan ook via Remco Hoogma en Frits Lintmeijer,  respectievelijk ons ambtelijke en bestuurlijke eerste aanspreekpunt. Wij stellen ze kort aan u voor:

 Remco Hoogma:

Remco Hoogma is het aanspreekpunt voor SPES in het land. In zijn functie als relatiemanager SPES treedt hij op als klankbord bij het opstellen van projectvoorstellen, coördineert hij de ondersteuning vanuit SPES en volgt hij de voortgang van de toegekende projecten. Daarnaast maakt hij kennis uit de projecten beschikbaar voor alle gemeenten, verbindt hij gemeenten met vergelijkbare vraagstukken en brengt hij de signalen uit het land over. Ook is hij de matchmaker tussen gemeenten en experts.

Neem contact op met Remco Hoogma

Frits Lintmeijer:

Binnen SPES houdt Frits Lintmeijer zich bezig met de politiek-bestuurlijke vraagstukken van schone stadslogistiek. Hij adviseert landelijke en lokale overheden over het creëren van draagvlak, publiek-private samenwerking en flankerende maatregelen om zero-emissie mogelijk te maken. Als oud-wethouder en -senator heeft hij een breed netwerk in bestuurlijk Nederland. In Utrecht was hij in 2014 politiek verantwoordelijk voor de invoering van de eerste integrale milieuzone (vracht-, bestel- en personenauto) in Nederland. Hij heeft ervaren wat een dergelijk stap betekent voor inwoners en bedrijven en hoe daarvoor draagvlak te verwerven. Die ervaring benut hij nog steeds. Frits: “Ik kom graag langs om mijn ervaringen te delen.”

Neem contact op met Frits Lintmeijer

Log in with your credentials

Forgot your details?