Green Business Club Beatrixkwartier Den Haag tekent de Green Deal ZES

Tijdens het landelijke symposium van de Green Business Club “Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek” heeft ook de Haagse tak de Green Deal ZES getekend.

Stichting Green Business Club Beatrixkwartier is in 2014 opgericht door BAM, Bouwinvest, MN, PostNL en Gemeente Den Haag om het gebied te verduurzamen en verlevendigen. Door de lokale aanpak kan binnen bedrijven en in het gebied meer impact worden gemaakt.

GBC Beatrixkwartier legt een verbinding tussen het bedrijfsleven, overheden, bewoners, onderwijsinstellingen en andere organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzame projecten op en voor het Beatrixkwartier te initiëren, stimuleren, ondersteunen en realiseren. Het verlevendigen van de kantorenlocatie is hierbij een belangrijke doelstelling.

Binnen de pijlers Mobiliteit, Energie en Verlevendiging Beatrixkwartier worden doelen geformuleerd, kennis gedeeld, business cases beschreven en uitgewerkt en gezamenlijke initiatieven ontplooid en geïmplementeerd. De komende tijd wordt er samen met Djinny Logistiek de kansen voor een hub onderzocht.

Log in with your credentials

Forgot your details?