Green Deal ZES activiteiten op de BedrijfsautoRAI

Het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek heeft in samenwerking met ondernemings-, branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu, Connekt en RAI Vereniging een overzicht gemaakt van de activiteiten die in het kader van duurzaam vervoeren en stadslogistiek gehouden zullen worden. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

Op de beursvloer treft u onder andere producten, diensten en systemen die nu, en in de toekomst, voorhanden zijn om goederen nog schoner en kostenefficiënter te vervoeren. Maar ook innovatieve oplossingen en concepten voor bevoorrading van stedelijke gebieden en het verbeteren van de leefomgeving (o.a. schoner en stiller).

Speciale bedrijvendag, gemeentedag en studentendag
Op 20 oktober, de Bedrijvendag, organiseert Green Deal ZES in samenwerking met TLN en Connekt Lean and Green een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden naast een toelichting op het programma, de nieuwe toetreders van Green Deal ZES bekend gemaakt. Ook zullen er de Lean and Green Logistics Award, Star, en 2e Star, Personal Mobility Award en Tools certificaten worden uitgereikt. Dit alles wordt afgewisseld met een zaal- en paneldiscussie over duurzaam vervoeren en stadslogistiek. Deze dag ziet er als volgt uit:
13.00 – 14.00   Tour over de beursvloer (vertrek vanaf de GD ZES stand, hal 7, stand 07.315 )
Routing langs de high lights en primeurs van BedrijfsautoRAI 2015
14.30 – 17.00   Informatiebijeenkomst Green Deal ZES en Lean and Green in het TLN-theater
– Opening door GD ZES: toelichting op het GD ZES programma en uitleg over de Living Lab
– Ondertekening nieuwe partners GD ZES
– Uitreiking van de LG Logistics Award, Star en 2e Star, LG Personal Mobility Award en LG Tools
Dit alles wordt afgewisseld met een interactieve panel- en zaaldiscussie over duurzaam vervoeren en stadslogistiek.
17.00 – 18.00   Netwerkborrel Green Deal ZES en Lean and Green in de lounge bij het TLN theater

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Bedrijvendag.

Op 22 oktober, de Gemeentedag, gaan we graag met u in discussie over oplossingen voor het verminderen van regeldruk en verduurzaming van de binnensteden. Thema’s als brandstoffenvisie bij decentrale overheden, aandrijftechnologieën, duurzaam inkopen en PIEK-certificatie komen ook aan de orde. Deze dag ziet er als volgt uit:
09.00 – 09.30      Ontvangst in zaal G107 (congrescentrum Rai Amsterdam)
09.30 – 12.00      Informatiebijeenkomst Green Deal Zero Emission Stadslogistiek voor Gemeenten
– Introductie over het programma Green Deal ZES en Living Labs door van GDZES
– Vermindering Regeldruk Logistiek: best practices in gemeenten die leiden tot afname regeldruk en verduurzaming binnensteden van het ministerie van Infrastructuur & Milieu
– Brandstoffenvisie: huidige stand van zaken bij decentrale overheden van Rijkswaterstaat en van RoyalHaskoningDHV
12.00 – 13.00      Groene route over de beursvloer
13.00 – 13.45      Netwerklunch op de stand van Green Deal ZES
14.00 – 15.30      Masterclasses stadslogistiek in het InnovationLab
– Master Class ‘Duurzaam inkopen’ i.s.m. CNG-net
– Master Class Aandrijftechnologieën: ‘Van welke technologie mag ik wat voor luchtkwaliteits- of milieuverbetering verwachten en hoe ver is deze technologie?’ van RAI Vereniging
– Master Class PIEK: ‘Zonder geluidsoverlast uw gemeente laten bevoorraden, ook buiten venstertijden’ van RAI Vereniging

Via deze link kunt zich aanmelden voor de Gemeentedag.

Op 23 oktober, de Studentendag, presenteert Natuur & Milieu de Zero Emissie Stadsdistributie Battle, ofwel de ZES Battle. Gemeenteteams strijden op de BedrijfsautoRAI om de prijs voor de meest innovatieve, creatieve en kansrijke aanpak van zero emissie stadsdistributie. Zij presenteren hun visie, aanpak en meest succesvolle projecten aan publiek en een deskundige jury bestaande uit studenten, wetenschappers en leiders in de logistieke sector. Deze dag ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00      Ontvangst in zaal G102 (congrescentrum Rai Amsterdam)
14.00 – 17.00      Zero Emission Stadslogistiek Battle
– Pitches over inspirerende ‘stadslogistiek’ voorbeelden van gemeenten samen met producenten, vervoerders en verladers inclusief debat met de zaal
– Pitches met nieuwe invalshoeken van studententeams inclusief debat met de zaal
– Stemmen van de zaal, beoordeling van de jury en bekendmaking van de winnaars
17.00 – 18.00  Netwerkborrel op de Green Deal ZES stand (07.315) op de beursvloer

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Studentendag.

Bezoek ons op de Green Deal ZES/Topsector Logistiek stand
Hebt u vragen over het Green Deal ZES programma, dan kunt u terecht op onze stand op de BedrijfsautoRAI. Daar informeren wij u onder het genot van een drankje graag verder over het programma en de mogelijkheden voor deelname. U treft ons in hal 7 op standnummer 07.315 naast in het InnovationLab.

Voor meer informatie over de BedrijfsautoRAI in het algemeen zie www.bedrijfsautorai.nl.

Tot op de BedrijfsautoRAI komende oktober!

Log in with your credentials

Forgot your details?