Handreiking laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector

Voldoende beschikbare laadinfrastructuur voor bestel- en vrachtwagens speelt een belangrijke rol in de transitie naar elektrische (stads)logistiek. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Deels omdat er behoefte is aan laadpunten in de openbare ruimte. Deels ook omdat de gemeente een verbindende en stimulerende rol kan vervullen bij de aanleg van laadinfra op (semi-)privaat terrein.

Om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar elektrische stadslogistiek heeft het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) in opdracht van het Ministerie van IenW de handreiking “laden van elektrische voertuigen in de logistieke sector” opgesteld.

De handreiking helpt op verschillende vlakken:

  1. Gemeenten bekend te maken met de ontwikkelingen rond zero-emissielogistiek en de bijbehorende laadinfrastructuur die hiervoor nodig is.
  2. Overzicht geven van de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen voor logistiek laden en wat dat betekent voor gemeenten.
  3. Aanreiken van praktische aanbevelingen om beleid op te stellen om logistieke laadinfrastructuur te faciliteren en stimuleren.
  4. Overzicht geven van de mogelijke rollen die gemeenten kunnen spelen bij het realiseren van laadinfrastructuur voor logistiek.

De handreiking is te downloaden via de site van NKL.

Log in with your credentials

Forgot your details?