De impact van circulaire economie op stedelijke logistiek – Stand van zaken, knelpunten en kansen

Circulaire economie associëren we graag met een positieve en wenselijke trend. Doorgaans is er sprake van startups die een fantastisch idee hebben om van een reststroom, die eerder werd bestempeld als afval, weer nieuwe producten te maken. In de meeste gevallen gaat het dan om een zeer lokaal proces. In dit onderzoek hebben we ons gefocust op met name de logistiek bewegingen die deze processen met zich mee brengen, omdat dit een hele andere manier van produceren met zich meebrengt.
Aan de hand van de casestudie van Urban Farmers uit Den Haag, de grootste roof top stadsboerderij van Europa, hebben we met hen de uitdagingen onderzocht op het gebied van logistiek. Deze hebben we ook bekeken in het licht van ontwikkelingen bij vergelijkbare circulaire bedrijven en gekeken naar de paralellen tussen deze organisaties.
In zijn algemeenheid is te concluderen dat het produceren van mooie, nieuwe producten op basis van circulariteit vaak geen probleem is. De initiatieven worden omarmd door de markt en vaak ondersteund door lokale overheden op diverse vlakken. De uitdagingen zitten hem in de kosten en het model waarin de logistiek in de stad wordt georganiseerd. Hier ligt vaak niet de expertise en hier is ook geen passend bestaand logistiek model voorhanden. Deze logistieke opgave is het belangrijkste risico voor de betrokken bedrijven om hun model schaalbaar en/of rendabel te maken.
De uitdaging die er ligt is om de conclusies uit dit rapport om te zetten in nieuwe modellen. Voor de zakelijke leveringen in de stad zal er gekeken moeten worden naar bundeling van de vervoersstromen op zowel first als last mile, waardoor de kostprijs per producent naar beneden gaat. Lokale overheden kunnen hier een belangrijke coördinerende en faciliterende rol in spelen. Voor de particuliere stroom lijkt er vraag te zijn naar deze lokale, duurzame producten. Het afzetten via lokale Retail punten is hier zeker het onderzoeken waard.
Het rapport is hier te lezen.

Log in with your credentials

Forgot your details?