De inzet van kentekencamera-handhaving voor toegangsbeleid

Toegangsbeleid speelt met name in de venstertijdgebieden; veelal winkelstraten waar de voetganger centraal staat en slechts beperkt – tijdens venstertijden – bevoorrading mogelijk is. In het kader van leefbaarheid en duurzaamheid is slimme handhaving van venstertijdgebieden en ander toegangsbeleid een oplossing die concreet wordt onderzocht met het oog op de doelstellingen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Toegangsbeleid kan immers bijdragen aan duurzamere stadslogistiek.

Handhaving van het toegangsverbod vindt nu vaak nog plaats door middel van Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren). Gezien de omvang van de gebieden en de beschikbare capaciteit, is de pakkans voor overtreders in veel gemeenten gering.

In steeds meer gemeenten bestaat daarom de behoefte om toegangsbeleid te handhaven met behulp van kentekencamera’s. Met de inzet van deze camera’s is het mogelijk om de overtreder achteraf te beboeten voor het overtreden van een inrijverbod.

Om gemeenten te helpen bij de onderbouwing van de inzet van kentekencamera-handhaving voor toegangsbeleid heeft de Topsector Logistiek, in het kader van Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, GreenBerg Traurig, LLP te Amsterdam gevraagd om een concept plan van aanpak voor gemeenten op te stellen. Het concept plan van aanpak biedt een robuuste juridische basis en kan worden aangevuld met specifieke gemeentelijke gegevens om het (nog) beter te laten aansluiten op de lokale situatie. De handleiding met concept plan van aanpak is hier te downloaden.

Log in with your credentials

Forgot your details?