Kansen voor EV projecten in Europees Infra Programma

De Europese Commissie heeft op 8 februari een nieuwe oproep gelanceerd voor het programma Connecting Europe Facility (CEF) Transport. Het gaat dit keer om een Blending call. Hierbij wordt subsidie uit het CEF programma gecombineerd met leningen uit bijvoorbeeld het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De call biedt kansen voor grootschalige EV projecten op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit en innovatieve infrastructuur voor duurzaam vervoer langs het Europese vervoersnetwerk. Voor deze onderdelen is in totaal een subsidiebudget van € 150 miljoen beschikbaar.

Stedelijke knooppunten
Het onderdeel ‘Urban Nodes of the core network’ (budget: € 10 miljoen) richt zich op projecten in de stedelijke knooppunten waar het Europese vervoersnetwerk is verbonden met stedelijke transport netwerken. Het moet dan gaan om erkende knooppunten op het Europese kernnetwerk. In Nederland betreft dit onder meer Rotterdam en Amsterdam. De focus voor transport in stedelijke knooppunten ligt op de verschuiving naar meer duurzame brandstoffen. Binnen dit onderdeel komen onder meer grootschalige investeringen in elektrische laadinfrastructuur in combinatie met aanschaf van mobiele voertuigen, zoals zero emissie stadsbussen, voor subsidie in aanmerking. Ook kan het gaan om projecten gericht op stadslogistiek en car- en ridesharing.

Uitrol innovatieve technieken
Het onderdeel ‘Innovation & New Technologies’ (budget: € 140 miljoen) richt zich op de verduurzaming van alle transportvormen door middel van de uitrol van vernieuwende technieken langs het Europese kernnetwerk. Alleen grootschalige uitrol van bewezen technieken die al via pilots en real life trials zijn uitgetest komt voor subsidie in aanmerking. Het gaat dan onder meer om grootschalige investeringen in vernieuwende (laad) infrastructuur voor duurzame mobiliteit (elektrisch, waterstof), voertuigen, integratie met het energienet en de interface tussen voertuig en infrastructuur. Projecten dienen plaats te vinden langs het Europese kernnetwerk, zoals hieronder weergegeven:

kernnetwerkBron: TEN-T

Subsidie
Het subsidiepercentage binnen deze CEF-call bedraagt 20% van de subsidiabele kosten. Alleen grootschalige investeringsprojecten (works) vanaf € 10 miljoen projectkosten komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 juli 2017. Een tweede openstelling sluit op 30 november 2017.

Meer informatie
Heeft u een idee voor een grootschalig project op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit of uitrol van vernieuwende infrastructuur voor duurzaam vervoer? Laat uw voorstel dan vrijblijvend door ons toetsen op haalbaarheid binnen de CEF Transport blending call. Wij ondersteunen u daarna graag bij het aanvraagproces.

Bron: http://www.stichtingzem.nl/

Log in with your credentials

Forgot your details?