Kleine beloningen stimuleren gedragsverandering

Tijdens de Green Deal inspiratiesessie ‘Gedragsverandering’ stond Monique Verhoef, mobiliteitsmakelaar in Rotterdam, op. Zij vertelde dat kleine beloningen een blijvende gedragsverandering meer stimuleert dan grote financiële prikkels. In Rotterdam is daar ervaring mee opgedaan in een project om forenzen de spits te laten mijden. Verhoef is daarnaast namens het Ondernemerscollectief Duurzame Mobiliteit (OCDM) betrokken bij de Green Deal Autodelen.

“Dat kleine beloningen meer effect hebben dan grote is pure psychologie. Om gedrag blijvend te veranderen, is het van belang dat de intrinsieke motivatie wordt vergroot”, legt Verhoef uit. “Bij het spitsmijdingsproject in Rotterdam hebben we dat ook ervaren. Deelnemers ontvingen 1 à 2 euro om buiten de spits te rijden. Die beloning is financieel te klein, om een gedragsverandering te verantwoorden. Wat je dan ziet is dat mensen anders gaan denken. Mensen motiveren hun deelname door andere redenen aan te voeren, zoals duurzaamheid. En dat is precies wat we wilden bereiken; niet de regels, beloning of omstandigheden waren bepalend, maar de intrinsieke motivatie.”

Waarom?
Het project Spitsmijdingen zoomde in op het beter benutten van de bestaande infrastructuur terwijl de Green Deal Autodelen kijkt naar het optimaal benutten van vervoersmiddelen. “De overeenkomst tussen beide projecten is dat we heel duidelijk de vraag ‘waarom’ boven tafel willen krijgen. Als we weten waarom men op een andere wijze naar mobiliteit wil kijken, is het veel eenvoudiger om maatregelen te nemen en gemotiveerd te blijven.”

Autodelen
De Green Deal Autodelen richt zich vanuit het OCDM met name op de zakelijke markt. Verhoef: “Tal van leaseauto’s staan hele dagen stil op de parkeerplaats voor een kantoor, terwijl een collega juist een auto nodig heeft. Dat arsenaal kan je beter benutten.” Vraag is echter hoe zorg je dat bedrijven intrinsiek gemotiveerd raken voor het gebruik van deelauto’s? Verhoef: “Ook hier stellen we de ‘waaromvraag’. Als de motivatie boven tafel is – de meest genoemde redenen zijn: duurzaamheid, efficiëntie en kostenbesparingen – kan je vervolgens de vraag beantwoorden hoe je autodelen kan integreren in de bedrijfsvoering. Ik raad altijd aan: hou het simpel en aantrekkelijk. Dat kan door een financiële beloning te geven, maar ook door goede parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor deelauto’s of bijvoorbeeld door een competitie uit te schrijven tussen afdelingen.”

Wirwar aan regels
Verhoef legt uit dat om gedragsveranderingen ten aanzien van mobiliteit vorm te geven een stimulerende overheid essentieel is. “Met name omdat wetgeving belemmerend kan werken en we de overheid nodig hebben om deze hobbels weg te nemen. Ten aanzien van mobiliteit is de fiscale wetgeving lastig. Een wirwar aan regels maakt het voor bedrijven en reizigers onoverzichtelijk. Een ander punt waar al jaren naar wordt gekeken: hoe belast je de auto? Op dit moment betalen mensen voor het bezit van een auto, terwijl om de deelauto te stimuleren het belasten van gebruik juist veel voordelen biedt. Betalen voor wat je rijdt, niet om wat stil voor de deur staat.”

Bron: Green Deal

0 Comments

Leave a reply

Log in with your credentials

Forgot your details?