Leiden gaat voor duurzame stadslogistiek

Vrijdag 8 maart ondertekende wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) net als ruim honderd andere partijen, de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Deelname aan de Green Deal ZES is de start van een proces om samen met lokale partijen te komen tot maatregelen en afspraken om de stadslogistiek in Leiden duurzamer in te richten.

Wethouder Martine Leewis: “Leiden groeit, zowel qua inwoners als bedrijven en werknemers. De ruimte in de stad is schaars en om de stad leefbaar te houden sturen we op een duurzame stadslogistiek. Deze moet schoner, slimmer en anders worden georganiseerd. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we anderen voor nodig. Ik vind het fijn dat veel partijen zich ook willen inzetten voor een Leidse aanpak.”

De noodzaak om te verduurzamen is groot. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen streeft Nederland naar een reductie van CO2-uitstoot met 49% in 2030. Leiden omarmt deze ambitie en gaat slagvaardig aan de slag met de aanpak voor duurzame verstedelijking.

Efficiënter en duurzamer omgaan met het vervoer binnen de stad, van personen, bevoorrading van winkels en horeca tot huis-aan-huisleveringen of afval, kunnen we alleen bereiken als alle spelers die hier invloed op hebben hun steentje bijdragen. Tijdens de ondertekening meldden verschillende aanwezige partijen zich aan voor het formuleren van de Leidse aanpak.

Log in with your credentials

Forgot your details?