Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondertekent de Green Deal ZES

 

De logistieke sector is een belangrijke pijler van de economie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tegelijkertijd zorgt logistiek voor druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De 23 gemeenten hebben afgesproken om uiterlijk in 2025 30 procent minder CO2-uitstoot in het verkeer te realiseren. Door de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen kan hiervan 1/5 worden gehaald. Met de ondertekening van de Greendeal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) zetten de gemeenten de verdere stappen om dit doel te behalen.

Martina Huijsmans, regiobestuurder MRDH en wethouder in Delft: “Door ondertekening van de GDZES gaan gemeenten samen met het bedrijfsleven de logistieke sector stimuleren om bij te dragen aan de reductie van CO2. De maatregelen op het gebied van goederenvervoer hebben niet alleen invloed op schonere lucht en daarmee de leefbaarheid van de regio. Het heeft ook effect op de economie. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid, want hoe minder voertuigen, hoe veiliger het wordt op de weg.”

Log in with your credentials

Forgot your details?