Mobiliteitsvisie Almere en Lelystad

De gemeenten Almere en Lelystad zijn afgelopen jaar gezamenlijk aan de slag gegaan in een SPES-project, omdat beide gemeenten verduurzaming van stadslogistiek onderdeel van hun mobiliteitsvisie willen maken. We nemen u hieronder kort mee in hoe de gemeenten dit hebben gedaan.

Duurzaamheidsagenda Lelystad
Lelystad is één van de gemeenten die expliciet uitstootvrije bevoorrading in 2025 heeft opgenomen in haar Duurzaamheidsagenda. In deze agenda worden duidelijke ambities geformuleerd met betrekking tot uitstootvrije mobiliteit. Concreet is opgenomen dat in 2025 het volgende is bereikt in relatie tot goederenvervoer:
• 10 procent minder autoverkeer (motorvoertuigen per etmaal) op het Lelystadse wegennet ten opzichte van de prognose zonder maatregelen
• CO2-uitstoot door verkeer is met 20% verminderd ten opzichte van 1990
• Het stadsvervoer rijdt volledig elektrisch
• In 2025 wordt het stadshart emissievrij voor stadslogistiek
SPES ondersteunt de gemeente bij het behalen van deze doelstellingen. Daarnaast heeft de gemeente Lelystad veel contact met buurgemeente Almere en de provincie Flevoland. “Momenteel zijn wij gezamenlijk bezig met een quick scan om te kijken waar de kansen voor het behalen van onze doelen liggen. We wisselen kennis uit met de gemeente Almere en krijgen ondersteuning vanuit de provincie. De markt van Lelystad is namelijk te klein om alles alleen voor onze gemeente te regelen.”

Duurzaamheidsambitie Almere
De gemeente Almere is met ondersteuning van SPES gestart met het opstellen van een vernieuwde mobiliteitsvisie, om ook in de toekomst de stad leefbaar te houden en tegelijkertijd groei te kunnen blijven faciliteren. In de (concept) mobiliteitsvisie van Almere wordt benoemd dat schone stadsdistrubutie een belangrijke bijdrage aan een gezonde en duurzame stad levert en de noodzaak benoemd dat een richtlijn/uitwerkingsopgave voor schone stadsdistrubutie voor de centrumgebieden uitgewerkt dient te worden. “Verduurzaming van mobiliteit spelen daarom de hoofdrol in onze visie. Om hierbij ook de logistieke sector te betrekken hebben wij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend. Dat was een belangrijke stap in het duurzaamheidsplan van het college.” vertelt Dick Everwijn, bestuursadviseur verkeer en vervoer van de gemeente Almere.

Log in with your credentials

Forgot your details?