Nieuw in de toolbox: collectief implementatieplan Arnhem, Ede en Nijmegen

De gemeenten Arnhem, Ede en Nijmegen hebben met ondersteuning van SPES een collectief implementatieplan voor zero emissie zones voor stadslogistiek opgesteld. Het plan werkt stapsgewijs uit hoe zero emissie voor stadslogistiek kan worden bereikt ‘van idee naar uitvoering’. Daarnaast geeft het plan antwoord op vragen over het handelingsperspectief en de haalbaarheid van het creëren van draagvlak bij ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in de stad. Ook gaat het plan in op welke afspraken, acties en projecten nodig zijn om dat te bereiken.
Als onderbouwing voor het implementatieplan is ook een effectstudie uitgevoerd. Besluitvorming in de colleges van B&W vindt de komende maanden plaats. Beide rapporten kunt u tevens hier vinden op onze website.

Log in with your credentials

Forgot your details?