Nieuw in de toolbox: eindrapport SPES-project Waddeneilanden

De gemeenten Vlieland en Schiermonnikoog hebben beide de ambitie om zero emissie vervoer te stimuleren. Daarom hebben ze met ondersteuning van SPES in 2019 verkeerstellingen uitgevoerd, kentekenregistraties gedaan, het huidige ontheffingsbeleid onder de loep genomen en voorstellen ontwikkeld voor maatregelen om het toegangsbeleid voor de eilanden aan te scherpen, met mogelijke privileges voor zero emissie voertuigen. Beide gemeenten kennen momenteel een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners van de eilanden en bedrijven van het vasteland kunnen ontheffingen aanvragen om toegang met motorvoertuigen te krijgen tot de eilanden. Om de uitstoot van CO2 verder te reduceren hebben ze de maatregelen voor aanscherping van het toegangsbeleid verkend. De resultaten van het onderzoek kunt u hier in het eindrapport lezen.

Log in with your credentials

Forgot your details?