Nieuw in de toolbox: kosten en baten analyse van een nul-emissiezone voor stadslogistiek

Wat zijn de integrale kosten en baten van de invoering van een zero emissiezone voor stadslogistiek op gemeenteniveau? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan BCI/RHDHV gevraagd hier onderzoek naar te doen. Zij hebben voor vier ‘archetype’ gemeenten de integrale maatschappelijke effecten van de invoering van een zero emissiezone op een rij gezet en zo veel mogelijk gekwantificeerd. Het saldo van de kosten en baten is positief. Gemeenten kunnen met behulp van deze studie zelf een beeld krijgen van de kosten en baten van invoering in hun eigen gemeente. Ook is een afwegingskader voor gemeenten opgenomen om te bepalen of specifieke thema’s die spelen op gemeenteniveau wellicht nader aandacht vragen. Lees hier de samenvatting van het rapport en hier het volledige rapport.

Log in with your credentials

Forgot your details?