Nieuw in de toolbox: Resultaten van SPES-project Noord-Nederland

In het SPES-project Noord-Nederland is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor zero emissie stadslogistiek in Groningen, Leeuwarden, Assen en Sneek (Sudwest-Fryslan). Zoals in vorige nieuwsbrief is gemeld heeft Assen het besluit om een zone in te stellen inmiddels genomen. In Groningen heeft het college van B&W de Conceptvisie Stadslogistiek vastgesteld, waar de zero emissie zone onderdeel uitmaakt. Over de definitieve contouren van de zone en de ingangsdatum besluit de Raad in het najaar. De Noord-Nederlandse samenwerking wordt na afloop van het SPES-project voortgezet in een landsdelige aanpak voor (stads)logistiek.

Log in with your credentials

Forgot your details?