Nieuw in de toolbox: Toegangsprivileges voor schone voertuigen

In het SPES-project van de gemeenten Den Haag, Utrecht, Vlieland en Schiermonnikoog is een “blauwdruk” ontwikkeld voor een gedifferentieerd ontheffingsbeleid. Dit ontheffingsbeleid kan als bouwsteen voor de implementatie van zero emissie zones voor stadslogistiek worden gebruikt. Het is opgebouwd op basis van de uitgangspunten die voor steden ook gelden. Denk hierbij aan de wensen van het bedrijfsleven, juridische kaders en huidige ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie. Alle andere gemeenten in Nederland die de komende jaren stappen gaan zetten op dit vlak, kunnen gebruik maken van deze blauwdruk. U vindt het rapport hier.

Log in with your credentials

Forgot your details?