Nieuw in de toolbox: verkenning van een zero emissie zone voor stadslogistiek

De gemeente Sittard-Geleen is met ondersteuning van SPES gestart met de verkenning voor een zero emissie zone voor stadslogistiek. De wethouders Mobiliteit en Duurzaamheid staan positief tegenover het verder doorlopen van het SPES-stappenplan en zijn bereid om de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek te ondertekenen. De gemeente wil dit najaar komen tot de volgende bestuurlijke besluiten: opdrachtformulering voor de verdere voorbereiding om te komen tot een zero emissie zone voor stadslogistiek en daarmee een basis te leggen voor het al dan niet invoeren van deze zone per 2025. De presentatie van een “themacollege B&W” over stadslogistiek vindt u hier.

Log in with your credentials

Forgot your details?