Nieuw: notitie kentekenonderzoek

Een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een milieuzone of zero emissie zone voor stadslogistiek vereist inzicht in de samenstelling van het wagenpark. Een methode om het huidige, rijdende wagenpark in een stad in kaart te brengen is het uitvoeren van een kentekenonderzoek. RHDHV en MotshagenAdvies hebben dit gedaan in de SPES-projecten van Alkmaar en Haarlem. Een dergelijk onderzoek kan op diverse manieren worden uitgevoerd en kent een aantal (juridische) beperkingen. In deze notitie gaan zij hier op in.

Log in with your credentials

Forgot your details?