Nieuwe goedgekeurde projectvoorstellen

SPES heeft in het eerste kwartaal van 2020 al een aantal nieuwe projectvoorstellen ontvangen waarvan er tot nu toe vier zijn goedgekeurd. In onderstaand overzicht wordt kort ingegaan op de zaken waarbij SPES de komende maanden de verschillende gemeenten zal ondersteunen.

 

Gemeente Onderwerp
Apeldoorn en Deventer De gemeenten Apeldoorn en Deventer trekken samen op om het concept-stappenplan dat ze gezamenlijk hebben opgesteld verder uit te werken. Daarbij zetten ze onder meer in op het verzamelen van meetgegevens, een communicatiestrategie richting stakeholders en het ontwikkelen van een dynamisch sectoraal actieplan.
Eindhoven De gemeente Eindhoven zet zich in voor een brede procesaanpak om de vele stakeholders die bij de invoering van een zero emissie zone betrokken zijn, via gesprekken, interviews en creatieve sessies in beweging te krijgen.
Tilburg In Tilburg wordt verder nagedacht over de manier waarop de logistiek moet worden ingevuld op het moment dat er een zero emissie zone van kracht wordt. Om de impact voor bedrijven (specifiek MKB en ZZP-ers) en hun handelingsperspectief in beeld te brengen wordt een marktconsultatie uitgevoerd.
Zwolle De gemeente Zwolle gaat een concrete routekaart met tussenstappen uitwerken voor zero emissie stadslogistiek. Hiertoe worden onder andere gesprekken gevoerd met stakeholders om ze te enthousiasmeren en informatie verzameld over logistieke stromen.

Log in with your credentials

Forgot your details?