Ondertekening Convenant ZES Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om per 1 januari 2025 een zero-emissie zone in te stellen voor het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad van Leiden. In Leiden is al een milieuzone van kracht voor vrachtverkeer met oudere dieselmotoren van niveau vier en hoger. Door het instellen van een zero-emissie zone vracht- en bestelverkeer (met nul uitstoot aan de uitlaat) wordt een bijdrage geleverd aan een schone en duurzame binnenstad met ruimte voor de fiets en voetganger. In de komende periode wordt samen met diverse stakeholders gewerkt aan een binnenstad die in 2025 schoon (emissie-loos) en duurzaam wordt bevoorraad. Deze samenwerking wordt bekrachtigd in het Convenant `Stadsdistributie 071’ dat op 9 december is ondertekend.

Log in with your credentials

Forgot your details?