Q&A

 

1. Wat is SPES?
SPES is het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze expertpool om extra meters te maken en hun projecten om zero emissie zones voor stadslogistiek te versnellen.

2. Waar kan SPES mij als gemeente mee helpen?
SPES kan uw gemeente helpen bij het uitstippelen van en het ondersteunen bij het invoeren van een zero emissie zone. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij gemeentelijke beleidsvoorbereidende- en besluitvormingsprocessen, handhaving en toezicht. Gemeenten kunnen een beroep doen op de expertpool om extra meters te maken en hun projecten te versnellen. SPES heeft een stappenplan en handreiking voor gemeenten opgesteld om gemeenten verder te helpen.

3. Tot wanneer kan ik mij als gemeente aanmelden?
De eerste tranche voor het indienen van voorstellen is open tot 8 mei. Meld u voor meer informatie aan voor de nieuwsbrief om ontwikkelingen te volgen. Stuur een mail naar stadslogistiek@ce.nl.

4. Doet de overheid nog meer om gemeenten te helpen?
In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn ook een subsidieregeling voor de aanschaf van bestel- en vrachtvoertuigen opgenomen, en een er wordt een nationale agenda laadinfrastructuur ontwikkeld.

5. Kan een gemeente zomaar zelfstanding een zero emissie zone invoeren?
SPES heeft hier een jurist onderzoek naar laten doen. Een zero emissie zone kan gezien worden als een vorm van een milieuzone, en met een verkeersbesluit ingevoerd worden. De juridische handreiking gaat hier nader op in.

6. Waarom een zero emissie zone in mijn stad?
Een zero emissie zone leidt niet alleen tot vermindering van de uitstoot van CO2, maar ook tot verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van overlast door vrachtverkeer in de stad. Dit maakt de stad aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

7. Hoe denken vervoerders en winkeliers over een zero emissie zone?
Brancheorganisaties als TLN en EVO hebben het ontwerp-Klimaatakkoord mee ondertekend. En ook organisaties als Thuiswinkel.org, de brancheorganisaties van webwinkels streeft naar een halvering van de CO2-uitstoot in 2025.

8. Hoe groot moet de zero emissie zone zijn?
In het ontwerp-Klimaatakkoord wordt gesproken over middelgrote zones, die het stadscentrum en de daarom liggende woonwijken omvat. De zones moeten leiden tot 1 Mton CO2-reductie. Dit komt overeen met een reductiepercentage van 25-30% van de totale emissies die veroorzaakt worden door stadslogistiek. Eenzelfde percentage van de stadslogistiek moet vanaf 2025 emissievrij worden uitgevoerd.

9. Welke voertuigen mogen er in niet de zero emissie zone?
Bestel- en vrachtauto’s aangedreven door een verbrandingsmotor mogen de zero emissie zone niet in.

10. Geldt er een ontheffingenbeleid?
Een ontheffingenbeleid is nog niet gedefinieerd, maar dit staat wel op de agenda. Belangrijk is dat dit zoveel mogelijk centraal ontwikkeld wordt, om de logistiek zoveel mogelijk te ontzorgen.

Log in with your credentials

Forgot your details?