Realiseren van een zero emissie zone voor stadslogistiek: Rotterdam

In 2014 tekende de gemeente Rotterdam samen met een aantal lokale bedrijven de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES 010). Partijen die deelnemen in deze Green Deal willen dat in 2025 de stadskern emissievrij wordt beleverd. Daarmee lopen deze partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Toen de gemeente Rotterdam in 2014 startte met de Green Deal was het nog lastig om ondernemers te committeren aan deze doelstelling. Door vanaf dag één heel nauw samen te werken met de sector en de inzet van SPES afgelopen jaar, zag de gemeente in verloop van tijd steeds meer partijen aanhaken. “Het gesprek is nu niet meer, waarom gaan we dit doen? Maar, hoe gaan we dit doen?”, vertelt Jan Robbert Albrechts, adviseur mobiliteit van de gemeente Rotterdam. In samenwerking met de logistiek sector en inzet van SPES afgelopen jaar is in juli 2019 het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek door het Rotterdamse college vastgesteld.

Wegnemen van koudwatervrees
De gemeente Rotterdam is nu bezig met het opstellen van een convenant. In dit convenant wil zij met een goede afspiegeling van de logistieke sector van Rotterdam afspraken maken over hoe de zero emissie zone voor stadslogsitiek er precies uit komt te zien. Ze merken dat de samenwerking met de koplopers binnen de sector goed verloopt en dat zij achter de plannen staan, maar dat vooral de kleinere logistieke bedrijven, zoals kleine retailers, nog minder betrokken zijn. Die willen zij nu in het convenant ook betrekken. Albrechts licht toe: “Per logistiek segment, denk aan vers, bouw, service etc., willen we één of meer partijen/ondernemers opnemen die een ambassadeursrol krijgen. Zodat zoveel mogelijk ondernemers zich gehoord voelen binnen het convenant. De bedoeling is dat zij informatie weer doorgeven aan hun collega’s en ze actief meenemen in het proces. We hopen dat we hiermee ook bij de kleine ondernemers de koudwatervrees rondom elektrisch rijden weg kunnen nemen.”

Mobiliteitsaanpak
Rotterdam ontwikkelt momenteel ook de Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Doel: minder gemotoriseerd verkeer in de binnenstad, het stimuleren van het openbaar vervoer en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. “We gaan niet de volledige binnenstad autovrij maken, maar we willen wel de gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat ontlasten. Dit doen we ook door daar minder voertuigen te laten rijden. Efficiënte en schone stadslogistiek is daarbij essentieel. De plannen voor de zero emissie zone voor stadslogistiek maken integraal onderdeel uit van dit beleid.”

Log in with your credentials

Forgot your details?