Even voorstellen: Remco en Frits

SPES wil gemeenten ondersteuning bieden bij het voorbereiden van de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we Remco Hoogma en Frits Lintmeijer aangesteld als, respectievelijk ambtelijk en bestuurlijk eerste aanspreekpunt. Wij stellen ze graag kort aan u voor:

 Remco Hoogma:

Remco Hoogma is het aanspreekpunt voor SPES in het land. In zijn functie als relatiemanager SPES treedt hij op als klankbord bij het opstellen van projectvoorstellen, coördineert hij de ondersteuning vanuit SPES en volgt hij de voortgang van de toegekende projecten. Daarnaast maakt hij kennis uit de projecten beschikbaar voor alle gemeenten, verbindt hij gemeenten met vergelijkbare vraagstukken en brengt hij de signalen uit het land over. Ook is hij de matchmaker tussen gemeenten en experts.

Neem contact op met Remco Hoogma

Frits Lintmeijer:

Binnen SPES houdt Frits Lintmeijer zich bezig met de politiek-bestuurlijke vraagstukken van schone stadslogistiek. Hij adviseert landelijke en lokale overheden over het creëren van draagvlak, publiek-private samenwerking en flankerende maatregelen om zero-emissie mogelijk te maken. Als oud-wethouder en -senator heeft hij een breed netwerk in bestuurlijk Nederland. In Utrecht was hij in 2014 politiek verantwoordelijk voor de invoering van de eerste integrale milieuzone (vracht-, bestel- en personenauto) in Nederland. Hij heeft ervaren wat een dergelijk stap betekent voor inwoners en bedrijven en hoe daarvoor draagvlak te verwerven. Die ervaring benut hij nog steeds. Frits: “Ik kom graag langs om mijn ervaringen te delen.”

Neem contact op met Frits Lintmeijer

Log in with your credentials

Forgot your details?