Resultaten en inzet

Resultaten

 • Het verduurzamen van de binnenstedelijke logistiek.
 • Om tot 1 januari 2020 activiteiten te ontplooien en op te schalen om Zero Emission Stadslogistiek te versnellen.
 • Om op 1 januari 2020 een overzicht te presenteren van de resultaten van de inspanningen.
 • Om op 1 januari 2020 een advies uit te brengen op basis van de resultaten van de Living Labs.
 • Aan te geven welke vormen van Zero Emission Stadslogistiek haalbaar zijn om breed toe te passen.
 • Haalbare vormen van Zero Emission Stadslogistiek in de periode 2020 tot 2025 op te schalen.

Inzet en acties partijen

 • Definiëren gezamenlijk lokale Living Labs.
 • Zetten zich in om Living Labs Zero Emission uit te voeren, te monitoren en te evalueren.
 • Nemen in de Living Labs specifieke maatregelen op die kansrijk lijken.
 • Bij gebleken succes worden deze maatregelen in opgeschaalde vorm gecontinueerd.
 • Lokale overheden initiëren Living Labs op hun grondgebied.
 • Ondernemings-, branche- en belangenorganisaties bevorderen de betrokkenheid en medewerking van hun leden en achterban aan deze Green Deal.
 • Voertuigproducenten bevorderen de ontwikkeling en toepassing van voertuigen voor Zero Emission Stadslogistiek.
 • De Brandstofleveranciers bevorderen de ontwikkeling en toepassing van brandstoffen voor voertuigen voor Zero Emission Stadslogistiek.
 • De Logistieke dienstverleners, verladers en ontvangers bevorderen de ontwikkeling van logistieke concepten.

Inzet en acties Rijksoverheid

 • Ondersteunt en richt het Secretariaat in ten behoeve van de coördinatie.
 • Verspreidt en promoot de resultaten van de Living Labs Zero Emission Stadslogistiek.
 • Overlegt met betrokken overheden en organisaties om een oplossing te vinden voor belemmeringen die kunnen ontstaan op het terrein van wet- en regelgeving.
 • Spant zich in om aanpassingen van voorschriften in wet- en regelgeving te bevorderen te realiseren.

Log in with your credentials

Forgot your details?