Slimme oplossingen voor stedelijke distributie door Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar draagt bij aan een positief vestigingsklimaat voor bedrijven in Zuid-Limburg.
Binnen logistiek richt Maastricht Bereikbaar zich daarbij met name op stedelijke distributie,
bestelverkeer en op maatwerkoplossingen voor (groepen) verladers en vervoerders. Het team
logistiek van Maastricht Bereikbaar denkt graag met bedrijven mee over logistieke oplossingen die
de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Criteria voor een positief vestigingsklimaat voor bedrijven zijn bereikbaarheid, veiligheid,

leefbaarheid, milieu en economie. Binnen dit kader werkt Maastricht Bereikbaar aan vele projecten,
samen met partijen als ondernemersverenigingen, individuele bedrijven, TLN, EVO, ELC Limburg,
SIM, het Logistiek Kennis DC en lokale, regionale en rijksoverheden. Succesvolle projecten zijn onder
andere het Stop & Drop-concept en de nachtbelevering van bestelbussen van servicemonteurs aan
huis. Het succesvol uitwerken en invoeren van logistieke verbeteringen vraagt vaak om
samenwerking tussen verlader, logistiek dienstverlener en ontvanger, en is daarom altijd maatwerk.

Team logistiek

Het team logistiek van Maastricht Bereikbaar bestaat uit Françoise van den Broek (projectleider
stedelijke distributie), Paul Hanraets (projectleider slim vervoeren) en Mark Luikens (logistiek
makelaar). De medewerkers van dit team bepalen samen met bedrijven of het mogelijk is logistieke
processen verder te optimaliseren. Daarbij kan Maastricht Bereikbaar bedrijven via een financiële
bijdrage helpen met een analyse én implementatie van een verbeterproject. Het is de bedoeling met
de maatregelen een blijvende vermindering van het aantal ritten in de spits op erkeersknooppunten in en rond Maastricht te realiseren.

Bevoorrading stad

Françoise van den Broek houdt zich vooral bezig met de logistieke bereikbaarheid van debinnenstadservice-maastricht
(binnen)stad. Onder andere via de pilot Stop & Drop die samen met een horecaleverancier is uitgevoerd. Hierbij sluiten chauffeurs de koelinstallaties van hun vrachtwagens tijdelijk aan op de elektriciteit tijdens het bevoorraden van horeca-ondernemers in de binnenstad. Het concept leidt tot minder overlast van lossende voertuigen op straat, minder CO2-uitstoot en minder voertuigkilometers in de stad. Dit project krijgt een vervolg. Ook in het stadsdeel Wyck in Maastricht zoeken ondernemers samen met Maastricht Bereikbaar naar mogelijkheden voor duurzame bevoorrading.

Françoise van den Broek: “In Wyck komen heel veel functies samen. Wonen, een basisschool en veel
kleinschalig ondernemerschap zoals boetieks, trendy winkels en hippe horeca. En ook grotere
bedrijven, uitzendbureaus, kantoren en hotels. Alles is op loopafstand van elkaar, maar bezoekers
komen uit de wijde omtrek. Omdat een deel van Wyck historisch en dus smal is, willen we echt zo
optimaal en slim mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruimte. Een ideale plek om te
experimenteren met bijvoorbeeld moderne technologie, stille en schone voertuigen en meervoudig
ruimtegebruik. Dat doen we in ‘living lab Wyck’, onder andere samen met de
ondernemersvereniging, Centrum Management en omwonenden. Maar ook met logistieke
dienstverleners, zodat we ook hun belangen meenemen en we zo efficiënt mogelijk werken. De
successen in Maastricht kunnen dienst doen als inspiratie voor andere steden.”

Log in with your credentials

Forgot your details?