SPES-project Almere en Lelystad: Duurzame Stadslogistiek Almere en Lelystad

Almere committeert zich als ondertekenaar van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) aan het doel om de binnenstad in 2025 zoveel mogelijk emissievrij te beleveren. Ook Lelystad wil in 2025 het stadshart emissievrij beleveren. Beide gemeenten hebben in een gezamenlijk SPES-project een roadmap opgesteld om de benodigde acties voor de verduurzaming van stadslogistiek te formuleren. Op basis van onder andere een lokaal verkeersonderzoek worden diverse maatregelen en oplossingen overwogen. Deze worden beoordeeld op effectiviteit en haalbaarheid. Onder deze maatregelen valt ook het instellen van een zero emissie zone. Beide gemeenten zien voldoende draagvlak om als volgende stap een convenant met de sector aan te gaan met als doel: het terugdringen van de uitstoot veroorzaakt door de stadslogistiek in de centrumgebieden. De rapportage vindt u hier.

Log in with your credentials

Forgot your details?