SPES-project Delft: met ontheffingsbeleid naar zero emissie stadslogistiek

In de binnenstad (de logistieke zone) van Delft geldt een algeheel verbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Een ontheffing voor zwaardere voertuigen kan worden aangevraagd. In het “Stappenplan aanscherping Logistieke Zone” zijn de stappen vastgelegd om zwaar verkeer in de zone te minimaliseren, aan te sturen op fijnmazige transportstromen en zo veel mogelijk zero emissie stadslogistiek. Om dit te bereiken worden de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing stapsgewijs aangescherpt. Dit geldt voor het aantal uit te geven ontheffingen, de ondergrens van de emissieklassen van de toegestane voertuigen en differentiatie van de retributies. Dit om de inzet van zo schoon mogelijke voertuigen te bevorderen.

Met ondersteuning van SPES heeft gemeente Delft een richtlijn opgesteld om de haalbaarheid van de aanscherpingen van het ontheffingenbeleid te beoordelen en een kostenonderbouwing te geven van de retributies die hiermee gepaard gaan. De laatste stap van het Stappenplan in 2025 is zero emissie als toegangseis voor het inrijden van de logistieke zone. In Delft is dus al besloten tot instelling van een zero emissie zone in 2025, als laatste stadium van de Logistiek Zone.

Log in with your credentials

Forgot your details?