SPES-project Gouda: van onderzoek naar besluitvorming

Gemeente Gouda heeft met ondersteuning van SPES een stappenplan voor de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek in de historische binnenstad van Gouda opgesteld. Het plan is gebaseerd op een goederenvervoertelling in de binnenstad en op een effectstudie. Uit de studie blijkt dat het invoeren van een zero emissie zone voor de stadslogistiek in Gouda een kosteneffectieve maatregel is om de CO2-uitstoot van het wegverkeer te reduceren. Daarnaast blijkt het instellen van een zone een sterk positief maatschappelijk rendement te hebben. Over dit plan vindt na de zomer politieke besluitvorming plaats waarna het gedeeld kan worden.

Log in with your credentials

Forgot your details?