SPES-werksessies logistieke laadinfrastructuur

In april en mei is een drietal werksessies georganiseerd om gezamenlijk de kansen en uitdagingen voor het realiseren van logistieke laadinfrastructuur voor stadslogistiek in beeld te brengen.

Met de invoering van zero emissie zones voor stadslogistiek neemt vanzelfsprekend ook de vraag naar logistieke laadinfrastructuur toe. Tijdens de interactieve (digitale) sessies ging het over de uitdagingen en kansen die er liggen voor het realiseren van logistieke laadinfrastructuur. Naast een groot aantal gemeenten namen ook andere stakeholders deel aan de werksessies, denk aan netbeheerders, de logistieke sector en laadpuntexperts. De uitkomsten van de werksessies worden verwerkt in een eindrapportage ‘Quickscan logistieke laadinfrastructuur’. Deze rapportage wordt binnenkort gedeeld via de SPES-website en kan worden gebruikt bij de uitwerking van plannen voor de realisatie van logistieke laadinfrastructuur. De inzichten die de werksessies hebben opgeleverd zullen ook worden gebruikt door de werkgroep logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Log in with your credentials

Forgot your details?