Staatssecretaris IenW Stientje van Veldhoven zet in op Green Deal ZES

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Van Veldhoven kennis gemaakt met de Green Deal ZES. Een groep afgevaardigden vanuit gemeenten, bedrijfsleven, Rijksoverheid en projectorganisatie GD ZES, mocht bij de Staatssecretaris aanschuiven.
Doel van het kennismakingsgesprek was een gezamenlijk beeld te vormen van de concrete acties die tijdens deze kabinetsperiode in gang gezet kunnen worden. Het Ministerie van IenW wil in juni het aanvalsplan duurzame mobiliteit klaar hebben. Dit aanvalsplan, dat nog voor het zomerreces naar de Tweede kamer verzonden moet worden, moet de inzet van mobiliteit voor het energie en klimaatakkoord weergeven.

 

Naast de vele positieve signalen rondom verduurzaming stadslogistiek, werden tijdens het gesprek ook een aantal behoeftes en obstakels aangekaart. Zo is er grote behoefte aan een duidelijk eenduidige lang termijn aanpak, gebiedsafbakening en een definitie van zero emissie. Het gebrek aan voldoende financieringsmogelijkheden draagt bij dat het opschalen van en naar zero emissie achterwege blijft. Innovaties op dit vlak zijn dan ook erg welkom.

De Staatsecretaris reageerde na het gesprek enthousiast en twitterde direct dat zij met bestuurders en bedrijven voortvarend aan de slag wil (blijven) gaan. Een mooi startpunt voor het komende jaar.

Log in with your credentials

Forgot your details?