Topsectoren aanpak

In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. Klik hier voor meer informatie over de negen topsectoren in Nederland en hier voor de brochure.

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven, die producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

De doelen van de Topsector Logistiek zijn:

  • Aantal vrachtkilometers dat van de weg wordt gehaald – in het jaar 2020 wordt jaarlijks minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg gehaald;
  • CO2 besparing – in het jaar 2020 wordt 68.700 ton CO2 bespaard of voorkomen;
  • Aantal bedrijven dat zich met logistieke of ketenregie activiteiten vestigt in Nederland, dan wel logistieke activiteiten in Nederland laat uitvoeren of aansturen – in 2020 zijn 100 bedrijven en activiteiten naar Nederland gehaald (een stijging van 50% ten opzichte van 2010);
  • Uitstroom van gekwalificeerde professionals in de arbeidsmarkt met een logistiek opleiding en grondige kennis over de innovatiethema’s – in 2020 is de instroom op HBO/WO niveau gestegen met 50% van 1400 personen (2010) naar 2100 (2020).
  • Eerste positie in Europa op World Logistics Performance index (2020).


Actiea
genda uitgebreid met Stadslogistiek, door Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
De ambities worden ingevuld door te kiezen voor acties op gebieden waar het meeste te halen valt. Dit jaar is de keuze gemaakt om Stadslogistiek expliciet als actie te onderscheiden. En om daarbij aan te sluiten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

De acties zijn:
Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
Synchromodaal Transport
Trade Compliance en Border Management
Stadslogistiek
Cross Chain Control Centers
Service Logistiek
Buitenlandpromotie
Vereenvoudiging wet- en regelgeving
Human Capital Agenda (HCA)
Supply Chain Finance
Kernnetwerk

Kerngroep Green Deal wordt ook Stuurgroep voor Topsector actie
Per actie stelt de Topsector stuurgroepen aan die bepalen hoe het jaarlijkse budget voor die actie uitgegeven gaat worden.
De kerngroep voor de Green Deal krijgt die taak, en wordt daarvoor aangevuld met een voorzitter uit de Topsector.


Beter Benutten sluit aan
Het bereikbaarheidsprogrammma Beter Benutten richt zich ook op logistiek. Omdat er in hun projecten zoveel raakpunten met Stadslogistiek en de GD ZES zijn, gaat een vertegenwoordiger van Beter Benutten deelnemer aan de stuurgroep vergaderingen.


 

Log in with your credentials

Forgot your details?