Stappenplan

 

Het stappenplan voorziet in een stapsgewijze aanpak om tot de uitvoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek te komen.

Naast het stappenplan biedt SPES nog een aantal andere ondersteunende middelen. Zo staat in de handreiking voor gemeenten beschreven hoe u een projectvoorstel in kunt dienen. En biedt de juridische analyse een handreiking om op een zorgvuldige wijze tot een verkeersbesluit te komen.

Hieronder wordt het stappenplan kort samengevat en zijn linkjes naar handige verwijzingen opgenomen.


Motivatie, argumentatie en visie

‘Bij deze stap heeft het geholpen om met het projectplan voor zero emissie stadslogistiek aan te sluiten bij structuurvisie van de gemeente Maastricht.’

In de eerste stap moet gezorgd worden voor:
• Politieke dekking voor stadslogistiek
• Beschikbaarheid van ambtelijke menskracht
• Visie op de ontwikkeling van de binnenstad

VERDER LEZEN:
Annual Outlook City Logistics 2050
Strategische agenda Binnenstad Zwolle 2017-2022 – samenvatting
Logistiek moet nu kansen grijpen om voor te sorteren op schone stadsdistributie
Stedelijke distributie meer dan luchtkwaliteit
Stedelijke distributie in het winkellandschap van de toekomst


Inzicht in de materie

“Na ons gesprek met de stakeholders was het voor ons veel duidelijker waar draagvlak te creëren viel.”

De tweede stap in het traject naar de implementatie van een zero emissie zone is het verkrijgen van inzicht in de structuur. Het is aan te bevelen in dit stadium:
• De structuur, omvang, efficiëntie en ontwikkeling van goederenstromen te analyseren, alsmede de milieueffecten en andere impacts van (zero emissie) vervoer.
• Gesprekken te voeren met stakeholders
• Pilots uit te voeren

VERDER LEZEN:
Bevoorradingsonderzoek binnenstad Breda
Filmpje: Green Deal Zes de zakelijke kant in beeld
TNO Technical and economical feasibility of ZE vehicles
Elektrische bestelauto’s in Nederland – Marktontwikkelingen 2017-2025
Engagement of stakeholders when implementing urban freight logistics policies


Het ontwikkelen van een actieplan in samenwerking met stakeholders

“Gemeente Delft heeft de GDZES ondertekend. Samen met de relatiemanager wordt nu gekeken naar het definiëren van de zero emissie zone.”

In deze derde stap wordt het actieplan voor de inzet van de zero emissie zone, in samenwerking met de stakeholders, ontwikkeld. In deze fase is ook van belang:
• Faciliteren van marktpartijen
• Ondertekenen GDZES
• Definiëren van een zero emissie zone
• Definiëren van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen

VERDER LEZEN:
Actieplan Stadslogistiek Zwolle
Smart choices for cities Making urban freight logistics more sustainable


Het nemen van een college- of raadsbesluit
In stap 3 wordt het actieplan uit de eerdere stappen van kracht door een politiek besluit van de gemeente. Belangrijke besluiten zijn:
• Raadsbesluit
• Collegebesluit

VERDER LEZEN:
Draaiboek uitvoering milieuzone 2009
Expertise Centrum Milieuzones


Het nemen van een verkeersbesluit
Als het college- of raadsbesluit is genomen is het aanvragen van een verkeersbesluit met ontheffingen, handhaving en andere praktijkaspecten de volgende stap die moet worden gezet.

VERDER LEZEN:
Juridische handreiking zero-emission stadslogistiek


Ingang zero emissie zone

Het uiteindelijke doel van de GDZES is om minimaal 30 tot 40 steden in 2025 emissievrij te bevoorraden. Daarom wordt aangeraden om de zero emissie zone (en eventueel flankerend beleid) per 1 januari 2025 in te laten gaan.

Log in with your credentials

Forgot your details?