Terugblik netwerkevent: Zero Emissie Stadslogistiek

Donderdag 28 november 2019 vond het netwerkevent Zero Emissie Stadslogistiek ‘Doorpakken en vasthouden’ in de Mauritskazerne in Ede plaats. Samen met de koplopers van duurzame stadslogistiek – waaronder gemeenten en bedrijven – is een extra impuls gegeven aan het realiseren van het Klimaatakkoord. Het is tijd om te versnellen door samen stappen te zetten en successen op te schalen. In verschillende pressure cooker sessies aandacht besteed aan diverse uitdagingen, waaronder de ontwikkeling van voldoende laadinfra, consolidatie aan de rand van de stad, financiering en verkrijgbaarheid, en handhaving. Met de opbrengst van de sessies kunnen we nieuwe stappen maken om zero-emissie stadslogistiek binnen handbereik te brengen.

Behoefte aan duidelijkheid: de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek
Sinds 2014 hebben veel gemeenten de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES) getekend. Vijf jaar verder is de ambitie uit de GDZES aangescherpt, met 30 tot 40 zero emissie zones voor stadslogistiek in 2025. Gemeenten en ondernemers zijn daarom nu gebaat bij duidelijkheid, over o.a. de afbakening van de zones, de tijden waarop de zones van kracht zijn, hoe en wanneer het wagenpark aangepast moet worden en welke regels gelden.

Daarom is gekozen om de uitvoeringsagenda stadslogistiek op te stellen. Met daarin de aanpak en acties op nationaal niveau. Het doel van deze agenda is tweeledig:
1. Ontwikkelen van een landelijk gezamenlijk actieplan van overheden en bedrijfsleven;
2. Bieden van uniforme kaders en een nationale aanpak voor de realisatie van duurzame en efficiënte stadslogistiek (incl. zero-emissie) in 2025.

Gemeenten werken samen met ondernemers aan plannen voor duurzame en efficiënte stadslogistiek op lokaal niveau, aansluitend op de afspraken in deze nationale agenda en de regionale programma’s voor slimme en duurzame mobiliteit. “Samen moeten we het verschil gaan maken. De gemeenten, ook in regionaal verband, moeten tijdig de zero emissie zones aangeven, zodat u als ondernemer kunt blijven doen waar u goed in bent: snel bevoorraden en leveren.” Mariette van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reeds mooie stappen gezet, en we gaan door!
Afgelopen jaar heeft SPES niet stil gezeten. We ondersteunden 24 gemeenten die op weg zijn naar zero emissie stadslogistiek en een zero emissie zone. Daarnaast zijn begin december 2019 de regels voor milieuzones geharmoniseerd. Daarbij is het zonebord voor zero emissie stadslogistiek geïntroduceerd. Ook in 2020 blijft de Rijksoverheid o.a. via SPES gemeenten ondersteunen die toewerken naar een zero emissie zone.

Log in with your credentials

Forgot your details?