Terugblik op succesvolle regiosessie SPES Noordoost Nederland

Afgelopen donderdag 18 april 2019 vond de eerste regiobijeenkomst over zero emissie stadslogistiek plaats in Zwolle. Circa 30 afgevaardigden van de G40-gemeenten, provincies, regio’s en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwamen samen in evenementencentrum Lumen. Centraal stonden de ondersteuningsmogelijkheden die SPES biedt bij de voorbereiding op het (college)besluit voor de invoering van zero emissie zones eind 2019.

“Neem stadslogistiek serieus”
Het programma startte met een toelichting op de inbedding en achtergronden van SPES ten opzichte van het ontwerp-Klimaatakkoord en de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Vervolgens zijn de diverse ondersteuningsmogelijkheden van SPES gepresenteerd en werd Remco Hoogma, relatiemanager SPES, voorgesteld. Freek Boele, logistiek makelaar Overijssel, sloot daarna het plenaire programma af met een presentatie over de do’s en don’t vanuit het perspectief van de gemeente en de ondernemer om succesvol te starten met stadslogistiek. Een van zijn tips: neem stadslogistiek serieus, denk niet dat je het er even naast kan doen en zorg voor ondersteuning en dekking vanuit de wethouder.

“Stadslogistiek moet gezien worden als onderdeel van de aantrekkelijke binnenstad”
De dag werd afgesloten met een workshop. Het doel van de workshop was om antwoorden te vinden op de vragen: “wat zijn de vorderingen van uw gemeente met betrekking tot de invoering van zero emissie zones” en “hoe kan SPES helpen op weg naar het einddoel?”. Een veelgehoord geluid vanuit de deelnemers was dat (investeringen in) stadslogistiek gezien moet worden als onderdeel van de aantrekkelijke binnenstad, en niet als losse van hogerhand opgelegde maatregel. Dát maakt ondernemers, burgers en andere betrokkenen namelijk actief om mee te denken en mee te doen. Tijdens en na de workshop is met alle gemeenten gesproken over welke concrete vervolgstappen – al dan niet met ondersteuning vanuit SPES – zij gaan zetten om een stap dichterbij de invoering van zero emissie zones te komen.

Log in with your credentials

Forgot your details?